Å bygge tett og høyt ved knutepunkter er et mantra i tiden. Nå er ikke flystripa på Kjeller noe knutepunkt. For å bli det må det investeres svært mye i infrastruktur.

Les også

Kjeller flyplass må bestå

Drabantby

Ta kommunikasjon: Å gjøre Kjeller til et slikt knutepunkt krever at staten, fylket og andre kommuner også mener at det er tjenlig å etablere et knutepunkt her, og bidrar med penger til prosjektering av direktelinjer fra andre steder. Ellers blir Kjeller en lokal drabantby. Eller en drabantby for Oslo der kommunikasjonen går gjennom Lillestrøm stasjon. Eller med privatbil via motorveien.

Et knutepunkt et mer enn trafikk. Handel, kulturliv, servering, tjenester av diverse slag, vrimling i gatene. Mon ikke Kjeller som boligområde er for nær Lillestrøm sentrum for en god utvikling? Eller er det Kjeller som kommer til å tappe sentrum for folkeliv?

Til fots

I et godt knutepunkt kan de fleste bevege seg til fots til alt det er behov for, også arbeidsplassen via ett-trinns offentlig kommunikasjon. Lillestrøm sentrum er slik nå.

Poltikerne trenger en tenkepause til.

Karin Ingebrigtsen, Lillestrøm