Snap Drive har klare ambisjoner om å øke antall verksteder og som et ledd i denne satsingen overtar nå Snap Drive verkstedsdriften til Kvickstop AS. Kjeden har hatt jevn omsetningsvekst i flere år og omsatte for 265 millioner kroner i 2021. I en pressemelding konstaterer de at de skal fortsette å vokse, både gjennom oppkjøp og organisk vekst.

– Vi mener Kvickstop AS er en god lokasjon for videre vekst i Stor-Oslo regionen. Kvickstop har er unik beliggenhet med nærmeste naboer som Strømmen Storsenter, Shell og McDonald's, og ikke minst kun noen få meter fra tog- og bussforbindelser. Kvickstop har god synlighet i et trafikalt knutepunkt hvor det passerer 11 400 biler forbi verkstedet daglig. Dette bidrar til å gi Snap Drive god markedseksponering, sier Morten Harsem, administrerende direktør i Snap Drive i pressemeldingen.

Alle ansatte som i dag jobber i Kvickstop AS vil bli sikret ansettelse i Snap Drive når selskapet fusjoneres og integreres til Snap Drive sin driftsplattform.

Etter oppkjøpet består kjeden nå av 27 verksteder.

– Kvickstop AS er på lik linje med Snap Drive forankret i lokalmarkedet med kjernevirksomhet på mekanisk verkstedsdrift. Jeg oppfatter Snap Drive som en profesjonell aktør, og er trygg på at alle ansatte og kunder vil bli ivaretatt på en god måte fremover av Snap Drive, sier nåværende daglig leder i Kvickstop, Erik Nicolaisen.