Aviskonsernet Amedia - hvor Romerikes Blad er største avis – er blitt utsatt for et alvorlig datainnbrudd. Det førte til at våre felles systemer for produksjon av papiravisen og for annonser- og abonnementshåndtering, ble satt ut av drift tirsdag. De ukjente hackerne har kryptert våre data og krever løsepenger for å gjøre informasjonen tilgjengelig igjen, noe konsernet naturligvis ikke vil etterkomme.

For første gang i moderne tid klarte ikke Romerikes Blad onsdag å få ut papiravisen, og følgelig heller ikke vår eAvis som mange leser digitalt. Tross iherdig innsats med å få nødsystemer på beina, er det onsdag kveld klart at vi dessverre heller ikke klarer å stable torsdagsavisen på beina. Vi beklager sterkt alle ulemper dette fører til for våre trofaste abonnenter og annonsører.

Dataangrep mot samfunnsinstitusjoner og bedrifter er et tiltakende problem og utgjør en stor trussel. I september kom det fram at også Stortinget i løpet av året var blitt tappet for informasjon. Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og politiet tar truslene på største alvor, men det er krevende for ordensmakten å holde tritt med utviklingen i en verden der en større andel av kriminaliteten utføres på nett og ikke kjenner noen landegrenser.

Vi kan forsikre om at alle i Romerikes Blad jobber på spreng for å gi dere det produktet dere etterspør og betaler for. Vi gjør alt vi kan for å komme tilbake på normalt nivå så fort som mulig og takker alle ydmykt for tålmodigheten.

Heldigvis er ikke verktøyet vi bruker for å publisere nyheter og annonser på nett blitt rammet. Produksjonen pågår for fullt blant våre dyktige medarbeidere, og rb.no oppdateres som normalt. Det gjør at vi fortsatt kan levere nyheter, rette et kritisk søkelys mot makthaverne og forklare hendelser og sammenhenger – rett og slett utføre samfunnsoppdraget. Dette gjør imidlertid ikke angrepet mot Amedia og RB mindre alvorlig. Vi vet at mange av våre godt voksne abonnenter foretrekker å holde seg oppdatert på hva som skjer på Romerike gjennom utgaven som legges i postkassen hver morgen, mandag til lørdag.

Et dataangrep kan ramme hvor som helst. Med maksimal uttelling gjennom sikkerhetshullet kunne de kriminelle som står bak dette, i teorien rammet hele nyhetsflyten. Det viser hvor alvorlig angrepet er. Torsdag er det nøyaktig ett år siden skredkatastrofen rammet Gjerdrum, noe vi markerer på rb.no. I hverdagen, men især ved alvorlige hendelser, står våre medarbeidere på nærmest døgnet rundt for å fylle det betydelige informasjonsbehovet som oppstår. Den frie nyhetsformidling og informasjonsflyt er avgjørende i et velfungerende demokrati. Et angrep på pressen og journalistikken er dermed et angrep på ytringsfriheten, selv om målet her synes å være økonomisk vinning.

Vi ber om forståelse for en krevende situasjon og takker igjen lesere og annonsører for tålmodigheten.

Lars Lier, ansvarlig redaktør (konst.) og Kristina Fritsvold Nilsen, adm. direktør