– Dette er en alvorlig hendelse som rammet vår viktigste demokratiske institusjon. Etter grundig gjennomgang av vår etterretningsinformasjon er det vår vurdering at det svært alvorlige datainnbruddet mot Stortinget ble gjennomført fra Kina, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en pressemelding.

Ifølge henne bekreftes dette av flere allierte, EU og Microsoft.

Mandag innkalte regjeringen den kinesiske ambassadøren for å ta saken opp direkte.

– Kinesiske myndigheter må hindre at slike angrep finner sted. Vi forventer at Kina tar saken på ytterste alvor, slik at lignende hendelser ikke skjer igjen, sier Eriksen Søreide.

– At slik ondsinnet cyberaktivitet tillates å finne sted, er ikke i tråd med normene for ansvarlig statlig atferd i det digitale rom som alle FNs medlemsstater har sluttet opp om, sier hun.