En hvit og svart katt har holdt til i området ved Slora Mølle i Blaker siden sensommer/høst. Trodde opprinnelig at den hadde et hjem i nærheten, men har nå blitt usikker da den har holdt til på gården i lang tid. Ikke veldig redd, men skeptisk til mennesker. Mjauer når vi prater til den. Usikker på kjønn. Tlf 479 07 642.