Atter en gang får vi fremlagt at mobbing og trakassering i Forsvaret er et stort problem.

NY RAPPORT.

I den ferske MOST-rapporten (mobbing- og seksuell trakassering) på undersøkelsen utført på høsten i fjor viser den til skremmende tall. Rapporten, som ble frigitt mandag 22.02.2021 kommer det frem at så mye som 22 % har opplevd seksuell trakassering og hele 46 prosent av kvinnene oppga at de har opplevd trakassering.

Jeg er glad at Forsvarssjefen nå tar saken på alvor og tar ytterligere grep på å få bukt med mobbingen.

MEN!

Man kan jo spørre seg, hvorfor har det ikke blitt satt opp en nulltoleranse for problemene tidligere? Hvordan kunne dette fortsette etter fokus på problemet som ble forsterket etter Metoo-kampanjen? Dette er også et internasjonal problem hvor EUROMIL og World Veterans Federation har fokusert på problemer i en årrekke.

Av og til føler jeg at man ikke skal ta sjikane og mobbing på alvor med begrunnelse til «Free Speech».

Riktig nok sier Forsvarssjefen at dette er et vanskelig og sammensatt problem, men ikke uløselig. Grep er blitt tatt, men burde ikke også Forsvaret gå foran som en representant for god norsk folkeskikk?

VETERANER.

Dessverre ser vi dette som et smittende problem inn i veteranmiljøet som opplever mobbing og sjikane også fra ansatte i Forsvaret. Nei, la offiserer gå foran som et godt eksempel, behandle veteraner, soldater med verdighet og respekt, slik at de yngre som her er berørt, blir verdige representanter for kommende generasjoner i Forsvaret.

Dan-Viggo Bergtun, president i World Veterans Federation