Den siste måneden har vært sammenhengende kritisk for ROAF. Årsaken er de vanskelige vær- og føreforholdene som påvirker mange deler av tjenesten vår. Vi er ikke alene om å kjenne klimaendringene stadig tettere på kroppen, og vet at vi må tilpasse oss på best mulig vis. Dette er de samme klimaendringene vi i ROAF hver dag jobber for å dempe, gjennom tilrettelegging for riktig kildesortering og miljøvennlige løsninger.

Beklager og forklarer

Vi beklager ulempene med avfallsinnhentingen som vær- og føreforhold medfører for deg som innbygger. Samtidig ønsker vi å forklare at årsakene til forsinkelsene er sammensatt, og vi håper på din forståelse.

Vi vet at klimaendringene er en livsfarlig trussel flere steder i verden. Her hjemme rammes vi ikke like hardt, men mange samfunnskritiske tjenester settes på prøve. Sjelden har ROAF fått flere henvendelser på grunn av vær- og føreforhold enn de siste ukene, og hovedsakelig handler det om avfall som ikke er tømt.

Kan man forvente at avfallet blir tømt tidsnok når det er vanskelige vær- og føreforhold? Svaret er nei.

Alle de kommunale renovasjonsforskriftene i ROAF sitt nedslagsfelt har mer eller mindre lik definisjon av kjørbar vei: «Om vinteren må veien og eventuell snuplass være brøytet og om nødvendig strødd.» Denne forskriften er tydelig, men ikke godt nok kjent. Og når forskriften ikke følges, uansett hvem som har skylden, fører det til store problemer for sjåførene og vår mulighet til å levere tjenesten tidsnok. Vi gjør virkelig så godt vi kan, men dessverre har flere av våre sjåfører blitt skadet, hovedsakelig på grunn av manglende strøing og måking. De sklir og skader seg, tross flere HMS-tiltak som bruk av piggsko og brodder. I dag er over 10 prosent av sjåførene sykmeldt på grunn av knekt krageben, ribben og fingre. Vi bruker vikarer, men de kjenner ikke alle detaljer på en rute, slik våre fast ansatte gjør. Dessuten klarer ikke vikarene å fylle rutene, så vi jobber mye overtid for å dekke inn så mye som mulig.

Elektronikk på prøve

Samtidig har temperatursvingningene satt bilenes finelektronikk på prøve. Sensorene som bidrar til sikkerheten (som bl.a. varsler at ståbrett bak bil benyttes), blir slått ut av temperatursvingninger og påfølgende kondens. Det samme gjør kompressorene som presser avfallet sammen og lager plass til alt avfallet på ruta. Dette må vi følge opp med leverandøren av bilene.

Sjåførene bruker kjetting på dekkene for ikke å skli av veien, men det hjelper ikke på såpeglatte veier. Bilene er for tunge og ender i grøfta. Spesialredningsbiler må rekvireres når en 9 meter lang renovasjonsbil på 25 tonn skal opp fra grøfter fulle av snø og is.

Vil skje oftere

Det er mange utfordringer akkurat nå, men været vil ramme oss oftere og hardere på grunn av klimaendringene. Så hva kan vi lære av situasjonen vi står i nå? Bør vi, og kan vi, endre oss for fremtiden?

Forsker på globale miljøendringer ved Universitetet i Oslo (UiO), Karen O. Brien, har tidligere uttalt at det ikke er CO2-utslippene som er the big issue (hun er norsk-amerikansk). Det er hvordan vi forholder oss til endring. En utfordring med klimaendringene, er at de alltid er aktuelle. Vi venner oss til katastrofen. Vi vet at vi må endre oss. Vi bare … gjør det ikke. I verdensmaskineriet mangler det et tannhjul mellom klimakunnskap og handling, forteller hun til Aftenposten. Alle vi, her vi bor, er en del av verdensmaskineriet.

Kan dere endre noe?

Derfor spør vi innbyggerne i våre syv eierkommuner: Er det noe dere kan endre for å bidra til forbedring? Vi er avhengig av et felles løft, en ekstra innsats og mer bevissthet, spesielt rundt måking og strøing foran, rundt og oppå avfallsbeholdere og brønner nå på vinteren.

For at vi skal få utført tjenesten med innhenting av avfall hos våre 200.000 innbyggere, er vi helt avhengig av at dere gjør deres del av jobben. Det er mange som er flinke, og vi forstår at barnefamilier ikke alltid kan prioritere snømåking før de reiser til barnehager og jobb tidlig om morgenen. Men vi trenger at det er flere som måker og strør. Konsekvensen for deg er at avfallet ikke er tømt pga manglende fremkommelighet.

Gode råd

Vi tillater oss derfor å gi noen gode råd:

Husk å måke snø foran beholderen din. Slik blir det lettere å trille den frem til avfallsbilens stoppested

Hvis det er mye is, husk å strø fra beholderen og frem til avfallsbilen stoppested

Hvis håndtaket på beholderen peker ut mot sjåføren når han skal ta tak og trille beholderen, blir tjenesten vår enda mer effektiv

Selvfølgelig vet vi at våre tømmetider noen steder skjer på et tidspunkt av døgnet hvor ikke alt kan være fiks ferdig. Men kan du strø litt ekstra rundt beholderen når du tar kveldsturen med hunden? Eller gå ut og måke en kveld når snøfallet er kraftig? Ta det som trim? Eller spørre om hjelp fra en god nabo hvis du ikke har mulighet selv?

Hva kan du gjøre hvis avfallsbeholderen er helt full og tømmingen er forsinket? Kan det være en løsning å legge matavfallet i grønne poser i restavfallsbeholderen, og eventuelt lagre restavfallsposer i en gjennomsiktig sekk i boden eller i garasjen en kort periode? Det er kun i unntakstilstand, og det vil ikke skje ofte.

Bedre systemer

I unntakstilstand er forutsigbarhet noe av det vi ønsker oss mest. Og avfallet blir først et problem når man ikke blir kvitt det. I ROAF jobber vi med å lage bedre systemer for å varsle om forsinkelsene, men inntil videre ber vi om at du følger ROAF i sosiale medier, leser på hjemmesidene vår roaf.no, holder lokalavisen eller kontakter kommunen din for å få informasjon om avvik. Du er selvsagt også velkommen til å ringe oss hvis du har spørsmål. Vi hjelper deg mer enn gjerne.

Tusen takk at du legger til rette for våre renovatører slik at vi kan tømme avfallet så raskt og trygt som mulig.

Godt nytt år!

Synnøve Bjørke, administrerende direktør, ROAF

*Kilde: Aftenposten A-magasinet 23.6.2022