Kjellervenner arbeider med å ivareta Kjellers historie. Vi registrerer med stor undring den økonomiske rapporten som er laget i forbindelse spørsmålet om å etablere et luftfartøyvernsenter på Kjeller og som «Nye-Kjeller» (Aspelin Ramm) presenterer på Facebook.

Rapporten inneholder mange beregninger som nok står seg sett fra økonomers faglige vurderinger, men den mangler viktige forutsetninger; er det mulig å legge en økonomisk vurdering til grunn om man skal ta vare på et fredet kulturminne? Riksantikvaren har allerede åpnet fredningssak for Kjeller flyplass.

Historien en saga blott

Dersom det skulle lages en økonomisk vurdering som legges til grunn for ivaretakelse av fredede kulturminner i Norge, blir det ikke mange igjen. I sin ytterste konsekvens vil det si at det overhode ikke lønner seg å beholde Akershus festning eller Nidarosdomen. Det var inderlig bra at det ikke lå store økonomiske interesser i forbindelse med Fetsund lenser. På Rjukan tok de etter mange år til vettet etter at de første hadde sprengt deler av anlegget på Vemork. Dersom bygg, anlegg og rullebanen på Kjeller skal legges i grus for nye hus, er det ikke mulig å angre seg. Da er luftfartshistorien på Kjeller en saga blott.

Det er ikke første gang vi i Lillestrøm har møtt denne type økonomiske beregninger. Vi nevner Gamle Lillestrøm og Lillestrøm kultursenter. Takk og lov, så hadde vi sterke frivillige grupper som klarte å få politikerne med seg på å bevare deler av trehusbebyggelsen ved Lillestrøm stasjon. Er det noen som angrer?

Finne løsninger

Helt fra begynnelsen av nittitallet begynte daværende Skedsmo kommune å samarbeide nært med det frivillige for et aktivt kulturliv; drift av lokaler, idrettsbaner og ikke minst perlen Sagelva. Vi vil også nevne det engasjementet daværende banksjef Leif Tangen i Lillestrøm banken la ned for å finne løsninger som kunne ivareta kulturen. Den type økonomisk rapport som Aspelin Ram presenterer, er laget for det motsatte.

Vi registrerer at også IFE har engasjert seg i motstand mot et luftfartøyvernsenter. Da må de ha glemt, eller oversett, at det er Kjeller flyplass som er årsaken til at de er på Kjeller. Store tyske firmaer som BMW, Brinker Eisenwerk og Daimler-Benz etablerte seg på Kjeller. Fem store, moderne bygninger ble overtatt av FFI og IFA rett etter krigen. Tyskerne etablerte seg på Kjeller pga. den store flytekniske virksomhet som var på Kjeller. Den kompetansen var godt kjent i hele Europa i mellomkrigstiden.

Ettertiden

Det er utarbeidet skisser som viser at det går an å etablere Luftfartøyvernsenter og samtidig få plass til næringsutvikling, boliger, grønne arealer og veier på tvers. Det er fullt mulig å skape tilgjengelighet til store friområder på Kjeller og samtidig ivareta den flygende historien på Kjeller for all ettertid. Økonomisk utbytte for utbyggere kan ikke være et argument for å ødelegge verdens nest eldste flyplass for evig. For å få til en god utvikling som samtidig ivaretar det historiske perspektivet, må ønsket om dette ligge til grunn for planleggingen.

Frøydis Ulvin og Roald Hansen, Styreleder og styremedlem i Kjellervenner, Lillestrøm