Gå til sidens hovedinnhold

Kan krig og konflikter ytterligere ødelegge vårt klima?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi ser at det er gitt liten eller ingen oppmerksomhet på hvordan krig og konflikter påvirker klima negativt. Ikke bare under reelle konflikter, men også under øvelser som prøvesprengninger og store troppeforflytninger. Da er det grunn til å fokusere på hvordan vi kan begrense utslippene som fører til negative klimaendringer uten å påvirke freds og sikkerhets situasjonen i verden. Noen nøkkelpunkter bør fokuseres på selv om det er mange ulike effekter.

Oljeforurensning

Produksjon, lagring og transport av olje har ofte vært mål for krigene i Midt Østen. Det er blitt anslått at under Golfkrigen i 1991 bidro den til mer enn 2% av det globale CO2 utslippet det året. De mange olje installasjonene som ble satt i brann var nok en av hovedårsakene, men de langvarige konsekvensene er umålelig ved ukontrollert utslipp. Lignende tilfeller har vi sett i Jemen, Libya, Syria og Irak. I tillegg forbrennes enorme mengder av såkalt «overflødig gass» under konfliktene som frigjør enorme mengder CO2, karbon og metan. Metan alene har et potensiale for global oppvarming 28 ganger større enn CO2. Effektene kan tydelig sees på breer rundt omkring i verden hvor sot tydelig vises i umiddelbar ettertid.

Avskoging

Vi husker vel alle den grusomme avskogings teknikken med bl.a. napalm under Vietnamkrigen. Men det har også skjedd i nyere tid. I den nylige krigen mellom Aserbajdsjan og Armenia ble store skogsområder brent. Det samme i Nordøst Syria og landområder i Israel. Ved å fjerne vegetasjonen frigjøres enorme mengder karbon som ytterligere vil skade klima.

På grunn av dagens verdensbilde har store troppeforflytninger tilsynelatende vært nødvendig hvor transport av kjøretøyer er av stor nødvendighet. Som et eksempel så er store tropper samlet seg på begge sider av grensen mellom Ukraina og Russland. Dette påvirker uten tvil miljøet. Kjøretøyer og transport i militær aktivitet bidrar til en stor del av utslipp av CO2. Også her i Norge under den store NATO øvelsen Trident Juncture 2018 i Norge en av verstingene. Øvelsen samlet rundt 50 000 deltagere, 250 fly, 65 skip og 10 000 kjøretøy bidro den til enorme utslipp av CO2. Hele 73 500 tonn CO2 ifølge Forsvaret.

Store mengder CO2 blir frigjort og sluppet ut i naturen som et resultat av eksplosjon av «kuler og krutt». Den store synderen her er allikevel produksjon av militærutstyr som inklusive sin del av oljeindustrien er en megastor miljøsynder. I tillegg ser vi at atompolitikken har blitt lagt på is fra 1980, men har frisk i minne at mange land fremdeles foretar tester etter dette. Risikoen for miljø og menneskeliv er store ved en ulykke av lagrede atomvåpen.

Kan vi gjøre noe med dette?

Murtaza Hussain uttalte i sitt innlegg med henvisning til en studie fra Brown University´s Cost of war projects: » Det kommer kanskje ikke som en overraskelse at militæret i verden gjennom historien også er den største enkeltforurenseren på planeten.» Så, om vi ikke følger opp og fokuserer på utfordringen vil nok myndighetene se på den pågående negative miljøeffekten som kun bakgrunns støy. Selv om vi ser en nødvendighet at militær oppbygging for å beholde fred og sikkerhet må vi ikke bli blinde på hvordan miljøforurensningene akselerer på bekostninger av politiske uenigheter. Det vi ser i dag med økende aktiviteter og oppbygging av forsvaret i mange ulike verdensdeler har en stor bakside, nemlig at vi vil ødelegge vårt klima ytterligere.

Vi i World Veterans Federation har forpliktet oss til å minimere miljøsporene våre, noe som gjenspeiles i måten vi opererer på. Vi er derfor overbevist om at våre initiativer i forebyggende arbeid mot krig og i fredsprosesser vil bidra til å forhindre ytterligere konflikt samt de negative effektene væpnede konflikter og kriger har på miljøet.

Kommentarer til denne saken