Kan ha funnet årsaken til den vonde lukta fra Nitelva

NRA/NRV har funnet en feil som skyldes ekstremt lav vannstand.