Bakgrunnen er at ansatte hos Espresso House, både i Norge og Sverige, har stått fram og fortalt om et ekstremt jobbpress, hyppige kontroller og manglende overtidsbetaling.

Kaffekjeden har etter et møte med Arbeidstilsynet foreslått en plan for å rydde opp i det som omtales som problematiske arbeidsforhold.

– På bakgrunn av den informasjonen og handlingsplanen Espresso House har utarbeidet, har Arbeidstilsynet kommet fram til at de ønsker å gi Espresso House tid til å ta tak i problemene som er omtalt i mediene, og sette i verk de nødvendige tiltak for at de ansatte skal ha et forsvarlig arbeidsmiljø, sier Trine Hammer i Arbeidstilsynet sier til E24.