En 25 år gammel mann som mistet førerretten på grunn av regelmessig cannabisbruk, har fått medhold i Høyesterett og får førerretten tilbake.

Høyesterett vurderer det slik at bruk av cannabis i små mengder inntil tre ganger per måned, ikke alene er tilstrekkelig til å underbygge at brukeren «ikke er edruelig» i veitrafikklovens forstand, heter det i dommen. Politidirektoratets vedtak om tilbakekall av retten til å føre motorvogn er derfor kjent ugyldig.

Jussprofessor Jan Fridtjof Bernt ved UiB sier til VG at han ikke er overrasket over at 25-åringen fikk medhold. Han sier det fremstår åpenbart at det her har vært en praksis som lå utenfor rammen for det loven tillater.

Han mener også saken kan skape presedens i andre saker, både nye og gamle.

– Her vil det åpenbart kunne være spørsmål om å få gjenopptatt disse sakene, i lys av den rettsforståelsen Høyesterett legger til grunn. Lovligheten av inndragningsvedtakene må selvfølgelig vurderes fra sak til sak, for det kan være veldig ulike historier knyttet til rusmiddelbruk, sier han til avisen.

Innrømmet cannabisbruk

Mannen ble stanset av politiet ved to tilfeller i oktober 2017. Blodprøvene viste verken alkohol eller narkotiske stoffer i blodet, mens en urinprøve i et av tilfellene viste THC – virkestoffet i cannabis. I det andre tilfellet viste en hurtigtest THC, men dette ble ikke fulgt opp av en urinprøve.

Ut fra resultatene fra blodprøvene var 25-åringen ikke påvirket i veitrafikklovens forstand under kjøringen, og politiets anmeldelse for kjøring i ruspåvirket tilstand ble derfor henlagt.

Men etter at mannen i politiavhør hadde innrømmet at han den siste tiden hadde brukt cannabis et par ganger i måneden, fattet Vest politidistrikt i januar 2018 vedtak om tilbakekall av føreretten på grunn av manglende edruelighet.

Fikk medhold

Mannet stevnet deretter staten, men tapte i Oslo tingrett. I Borgarting lagmannsrett fikk han imidlertid medhold i at tilbakekallingen var ugyldig, og da var det statens tur til å anke.

Høyesteretts ankeutvalg tillot i mars at anken over rettsanvendelsen og bevisbedømmelsen ble fremmet, og nå har altså retten kommet til at mannens bruk av rusmidler ikke gir reell grunn til å frykte at vedkommende vil komme til å kjøre i ruspåvirket tilstand.

(©NTB)