(Nordlys)

Det ble ikke påvist listeria i det aktuelle partiet i prøver tatt før produktene gikk ut på markedet, ifølge Nortura.

Men en rutinemessig prøve tatt ved utgått holdbarhetsdato har vist forhøyede nivåer av listeria monocytogenes. Av føre var-hensyn bes forbrukere som fortsatt har produktet om å kaste dette.

Selv om produktet har gått ut på dato, er syltelabber en sesongvare som noen kan ha liggende i fryseren.

Listeria utgjør normalt ikke en helserisiko for friske personer, imidlertid kan gravide, eldre og immunsvekkede personer være sårbare for bakterien.