Judit Agota er selv trilling. Nå har hun selv fått trillinger. Sjansen for at det skal skje er 1 av 6 millioner: – Når et av barna begynner å gråte, begynner de andre to å gråte i sympati. De fyrer hverandre opp.

Det er ikke hver dag en mor som selv er trilling, får tre babyer på én gang. Sjansen er faktisk bare én av seks millioner. Trillingene Filip, Amelia og Henrik fra Ulvøya har til tross for at de bare er fem måneder rukket å bli kjendiser over hele verden.