Det melder e24.no.

Straffen er lavere enn Økokrim ba om under prosedyrene i rettssaken for kort tid siden. De mente at 43-åringen burde dømmes til to års fengsel og en bot på 540.000 kroner for skattesvik.

Under rettssaken tilsto Carew de faktiske forholdene i saken.

Påtalemyndigheten mener Carew har oppholdt seg mer enn 183 dager i Norge i de aktuelle årene, og dermed er skattepliktig til Norge for alle sine inntekter/hele sin formue. Økokrim mener Carew visste hva han gjorde eller bevisst forsøkte å være uvitende.

Totalt mener Økokrim at den tidligere fotballstjernen og eiendomsinvestoren har unndratt 5,4 millioner kroner i skatt over en periode på seks år.

I disse årene var Carew bosatt i Storbritannia.

John Carew selger unna leiligheter: Tjente rundt 9 millioner kroner på leiligheten i Oslo

Berit Reiss-Andersen, som forsvarte John Carew, sier dommen viser at Carew er trodd på alle punkter.

– Retten har kommet til at han har handlet grovt uaktsomt, men ikke med forsett. Dette har vi hevdet hele tiden, og Carew har vært klar på at han har ønsket å gjøre opp for seg, sier Reiss-Andersen.

Hun mener Økokrim har overreagert i denne saken.

– Etter hans uforbeholdne tilståelse burde saken gått som tilståelsessak, noe som også understrekes i dommen, uten all den unødige offentlige ressursbruken saken har påført samfunnet og den offentlige belastningen dette har medført for Carew, sier hun i en pressemelding.

Hun berører ikke spørsmålet om anke direkte, men sier de vil lese begrunnelsen for straffeutmålingen nøye. Hun opplyser at videre at John Carew selv ikke vil være tilgjengelig for kommentarer i saken nå,

Saken oppdateres!