«Kvinner som våger»

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Er det fortsatt behov for å fremme kvinnelig deltakelse i norsk næringsliv? Svaret er opplagt.

DEL

LeserbrevDen norske økonomien skriker etter innovasjon og nyetableringer. Fortsatt er kjønnsforskjellene for store blant mange yrkesgrupper, og særlig blant gründere. Sju av ti gründere er menn, og det er for få kvinnelige gründere med vekstambisjoner.

Hvert år etableres rundt 50.000 selskaper her til lands, men mange av disse selskapene er enkeltpersonforetak der gründerne ikke har ambisjoner utover å skape sin egen arbeidsplass. Blant etablererne av aksjeselskap er det bare tjue prosent kvinner (SSB). Det er jo veldig rart at Norge som nasjon bare skulle bruke 50 prosent av befolkningen for å skape verdier.

I 2008 la daværende regjering fram en fireårig handlingsplan for entreprenørskap for kvinner hvor målsettingen var at «kvinneandelen blant nye entreprenører skal være minst 40 prosent innen 2013». Dette målet er fortsatt ikke nådd. I 2014 utgjør andelen kvinnelige etableringer av enkeltpersonforetak i Norge 38,3 prosent, det ligger fortsatt under 40 prosent, mens tallet for Follo er 40,6 prosent. Ser en på samtlige selskapsformer ligger også Follo over landsgjennomsnittet med 40, 2 prosent, mens Akershus som fylke har 39,3 prosent og Østfold 35,8 prosent.

Sammenlignes tallet fra 2013–2014 for Akershus viser at det har vært en økning på 1,5 prosent. Dette betyr at vi sakte går riktig vei. Det er viktig at både Romerike og Asker og Bærum gjør det bedre.

Våge å satse

For å lykkes med vekst må bedriftene i tillegg til å samarbeide også tørre å satse. Fylkeskommunen satser på vekstprogrammer og kompetanseutvikling. Økt kompetanse gir større trygghet til å satse.

Undersøkelser viser at det er menn som står for den største omsetningen, men også oftest går konkurs. Kvinner tar mindre risiko og bruker lengre tid på å vokse.

Utfordringen for kvinnelige entreprenører er å gå fra å være et enkeltmannsforetak til å sette seg mål og å få bedriften til å vokse gjennom nye allianser og samarbeid.

Nyttige nettverk

Akershus fylkeskommune har siden slutten av 1990-tallet støttet opp under etableringen av bedriftskvinnenettverk i fylket. Og jeg er stolt over at det i de siste 15 årene har det vært aktive bedriftskvinnenettverk i alle delregionene i fylket – som har gjennomført kurs og kompetanseutvikling i tillegg til møter og nettverksarbeid.

Det er viktig at kvinnelige gründere tør å satse videre – og bli større. Nettverk er veldig viktig når du etablerer ditt eget selskap. Når du starter opp for deg selv, er det mange nok av dem som ikke har tro på deg. Derfor bør man ha folk rundt seg som vil en vel. Nettverkene for kvinnelige gründere må brukes for å hjelpe og støtte hverandre.

Lars Birger Salvesen

Fylkesvaraordfører

Akershus

KrF

Artikkeltags