Disse seks kommende regionbyene er Ås, Asker, Jessheim, Lillestrøm, Sandvika og Ski, skriver Aftenposten.

I regionbyene er det tenkt at 90 prosent av kommunens innbyggere skal bo.

Det legges det opp til nye planer for bolig og transport. Forslaget er utarbeidet av sekretariatet for Plansamarbeidet for Oslo og Akershus og er underskrevet av byrådsmedlemmer, bystyrerepresentanter, fylkesordfører for Akershus og flere ordførere, ifølge avisen. 90 prosent av befolkningsvesten skal etter planen skje i disse byene.

Her skal det være et transportsystem som på en rasjonell måte skal knytte regionen sammen til resten av landet og til utlandet, heter det.

– Vi er åpne for lokale tilpasninger. Dette er veldig forskjellige kommuner. Hvis de har andre planer som også fører fram til samme mål, fortetting med gode kollektivforbindelser, vil nok det bli akseptert, sier Ellen Grepperud, leder Plansamarbeidets sekretariat.

I tillegg til Jessheim og Lillestrøm, ser sekretariatet for seg større utbygginger i flere tettsteder på Romerike. Disse stedene pekes ut som lokale byer der 80 prosent av innbyggerne skal bo.

På Romerike er sju kommuner berørt (foruten Ullensaker og Skedsmo), med totalt ti lokalbyer:

  • Hurdal sentrum
  • Eidsvoll sentrum
  • Eidsvoll verk/Råholt
  • Nannestad sentrum
  • Frogner
  • Sørumsand
  • Bjørkelangen
  • Fjerdingby
  • Flateby
  • Ytre Enebakk

Alle disse skal ifølge forslaget bli «mer levende byer og tettsteder med bedre handels-, service- og kollektivtilbud, der flere kan gå og sykle i hverdagen».