Det satt langt inne å ta vare på de gamle husene. Nå sier utbygger: – Ekstremt bra!

De to gamle husene sto i årevis og forfalt på utbyggingsområdet, før de til slutt ble satt i stand. Nå har de blitt en perle for bomiljøet og en arena for de som jobber frivillig.