Kroken på døra for nisjebutikken: – Folk ville ha ribbe til jul, men det var ikke så farlig ellers i året

Kundekretsen er for liten til at landhandleriet kan fortsette driften – hvis ikke en lokal Onkel Skrue dukker opp.