Gå til sidens hovedinnhold

– Vi vil ha sykehjems-pasientene våre hjem

Artikkelen er over 3 år gammel

Når rehabiliteringsavdelingen flytter fra Jessheim inn i det nye helsehuset vegg i vegg med LHL-sykehuset i februar, ønsker det rødgrønne samarbeidspartiene i Ullensaker å bruke de frigjorte rommene til sykehjemsplasser.

– Vi har 17 innbyggere boende på kjøpte sykehjemsplasser utenfor kommunen, den lengst unna er helt på Kongsberg, sier Lars Egil Berg (Sp).

I forbindelse med budsjettbehandlingen i Ullensaker ønsker de rødgrønne partiene – Ap, Sp, SV/Rødt, MDG og May Lindseth, som er uavhengig representant i kommunestyret – å sette av 800.000 kroner til å pusse opp ti rom der det i dag er rehabiliteringsavdeling og sette dem i stand slik at de kan brukes til sykehjemsplasser.

Rehabiliteringsavdelingen er i dag på Gjestad bo- og aktivitetssenter på Jessheim. I februar flytter den til det nye interkommunale helsehuset som er under bygging ved motorveikrysset Jessheim nord. Administrasjonen i kommunen jobber med en større plan for Gjestad, men de rødgrønne partiene ønsker allerede nå å sette av pengene slik at rommene kan tas i bruk så snart som mulig.

Sammen med noen få andre nye rom, blant annet i endestuene på Gystadmyr bo- og aktivitetssenter vil ti rom på Gjestad bidra til at man kan hente hjem beboere som er plassert på leide plasser andre steder enn i hjemkommunen.

– Vi mener det er helt feil å sende folk ut av kommunen for å få sykehjemsplass, sier Berg.

På lengre sikt mener de rødgrønne man må se på en utvidelse av sykehjemmet på Kløfta.

Skole

Til sammen ønsker partiene i mindretall å bruke 40 millioner kroner mer enn rådmannens budsjettinnstilling til drift. Av disse utgjør drift av ti ekstra sykehjemsplasser 11 millioner.

Like mye ønsker disse partiene å bruke til flere lærerstillinger og tidlig innsats i skolen.

Rådmannen har bedt om 5 millioner til fire prosjektstillinger som skal styrke rådmannens stab når det gjelder innovasjon. Opposisjonen mener det er vel mye og at han må klare seg med to. De synes også gjennomsnittslønna var estimert vel høyt og har redusert den til 850.000 kroner pr. stilling. Det gir en innsparing i forhold til rådmannens budsjett på 2,4 millioner.

– Opposisjonen innser at det er behov for modernisering. Innstramninger «på gulvet» kan likevel ikke rettferdiggjøres med påskudd om å etablere fire nye funksjoner i «toppen», heter det i et budsjettskriv lokalavisene fikk presentert fredag.

RB skrev nylig at rådmannen i Ullensaker foreslår å spare penger ved å ha flere elever per lærer i Ullensaker-skolen og at foreldreutvalget frykter dårligere opplæring.

Pengene som skal til for å få budjettet i balanse vil opposisjonen hente inn i økt skatteanslag, mindre avsatt til fond og ved å kutte de to nye stillingene som er tiltenkt å jobbe med innovasjon og én tenkt til å jobbe med tredje rullebane-problematikk.

Kultur

For å få noe av dette gjennom, må mindretallet ha støtte fra noen på borgerlig side. En post Lars Egil Berg håper å få støtte til er en halv million til Inn på tunet, tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk.

– Rådmannen ser ikke mulighet for å videreføre dette tilbudet på samme nivå som før. Men det er veldig vellykket og har gode resultater å vise til, sier Lars Egil Berg.

Mindretallet ønsker også å styrke kulturskolen med to millioner, samt å bruke 1,9 millioner kroner til kultur.

– Ullensaker har en god kulturplan, men det er ikke mange av tiltakene som er gjennomført ennå. Vi ønsker å få fart på det som er intensjonen i planen, sier Berg.

Kommentarer til denne saken