Ja til internasjonal skole: Satser på oppstart i 2020

Utdanningsdirektoratet har godkjent at Children's International School kan etablere seg på Jessheim. Planen er oppstart i august 2020.