– Jeg finner det underlig at man har mer tiltro til en jurist vi andre ikke vet hvem er

Det er nå full uenighet om hvordan man best skal sikre penger til den omstridte omkjøringsveien på Jessheim. Begge parter mener den andre setter hele veien i fare.