Utbyggers advokat: – Vedtaket er ulovlig

I et tisiders brev til kommunen redegjør utbyggers advokat for det han mener er et ulovlig vedtak fattet av formannskapet.