Ullensaker er den første kommunen på Romerike som innfører såkalt fritt brukervalg for innbyggere som mottar hjemmehjelp.

Det betyr at hjemmehjelpsmottakere kan velge mellom kommunal eller privat hjelp til oppgaver som vasking, enkel matlaging, klesvask, handling og personlig hygiene.

– Det vil fortsatt være slik at kommunen har ansvaret for tjenesten, men det vil altså bli mulig til å velge hvem du vil at skal utføre oppgavene, sier kommunaldirektør Mette Gro Iversen.

To private selskaper

Etter en anbudsrunde, falt valget på to selskaper som skal utføre tjenestene: City Maid og Prima Omsorg.

– Bakgrunn for et tak på to leverandører var etter innspill og ønske fra leverandører. Erfaringen er at det få som velger private leverandører i en oppstartsfase og at det vil bli svært vanskelig for aktørene hvis det blir for mange godkjente leverandører, sier Iversen.

I dag mottar mellom 300–400 personer i Ullensaker hjemmehjelp i Ullensaker.

Disse vil i løpet av kort tid motta et informasjonsskriv der det opplyses om valgmuligheten.

Skal evalueres

Alle som mottar hjemmehjelp, betaler en egenandel. Det vil ikke koste noe mer å velge hjelp fra de private selskapene.

– Egenandelen er den samme, uansett om det er kommunens ansatte eller private som utfører jobben. Poenget med fritt brukervalg er å gi innbyggerne en reell mulighet til å velge hvem de ønsker hjelp fra.

Ordningen skal evalueres i løpet av 2015.

– Det blir spennende å se hvordan dette blir tatt imot ute hos brukerne, sier Iversen.

– Vil kommunen tape penger dersom få eller ingen velger å benytte seg av de private leverandørene?

– Nei, kommunen vil ikke lide økonomisk tap. Men det er klart at det vil bli litt mer å administrere for kommunen, sier Iversen.

Konkurranse

Det var Frp som i sin tid fremmet forslag om å innføre Fritt brukervalg. I 2013 fikk forslaget flertall i kommunestyret.

– Detter er ønsket politikk. Vi ønsker å ta brukerne på alvor og sørge for at de får flere valgmuligheter. Samtidig vil vi ta vare på de ansatte, som vi vet gjør en god jobb, sier Frps ordførerkandidat, Tom Staahle.

– Er dette en måte å skjerpe kvaliteten i den kommunale hjemmehjelpen?

– Alle har godt av konkurranse, men dette handler først og fremst om muligheten til å velge for brukerne.

Ifølge en masteroppgave fra Økonomisk Institutt ved Universitetet i Oslo fra mai i fjor, har Fritt brukervalg i Oslo ført til bedre kvalitet i hjemmetjenestene, både for offentlig og private utfører.
 

Fakta

  • Fritt brukervalg innebærer at den enkelte brukeren selv bestemmer om kommunen eller en privat tilbyder skal gi hjemmehjelp.
  • Kommunen bestemmer fortsatt hvem som har behov for praktisk hjelp i hjemmet og setter prislapp på tjenesten.
  • De ulike private aktørene som er valgt ut får deretter betalt denne faste satsen av kommunen.
  • Egenandelen for brukeren forblir den samme.
  • De private leverandørene tilbyr gjerne også tilleggstjenester som brukerne må betale selv.

Kilde: Wikipedia