– Byen vår trenger flere turstier

VIL UTVIKLE: Varaordfører Willy Kvilten (t.v.) og utvalgsleder Hans Jørgen Borgen står her i Kvernlia skianlegg, med boligområdet Kverndalen i bakgrunnen. Her ønsker de seg en ny tursti.

VIL UTVIKLE: Varaordfører Willy Kvilten (t.v.) og utvalgsleder Hans Jørgen Borgen står her i Kvernlia skianlegg, med boligområdet Kverndalen i bakgrunnen. Her ønsker de seg en ny tursti. Foto:

Ullensaker vokser mest i hele landet. – Vi som styrer kommunen må sørge for god trivsel, uttaler Willy Kvilten og Hans Jørgen Borgen.

DEL

To karer fra Nordkisa har i hvert fall en ting til felles, som Høyre-medlemmer med sentrale roller i Ullensaker-politikken.

Willy Kvilten er varaordfører, mens Hans Jørgen Borgen er leder av hovedutvalget for teknisk, idrett og kultur.

Nå fronter de satsing som mange ullsokninger vil kunne dra stor nytte av:

– Vi trenger flere turstier på og ved Jessheim, som kan brukes av folk i alle aldre.

Rundt Svarttjern

– Hvor ønsker dere nye turstier?

– For det første vil vi gjerne ha en tursti rundt Svarttjern, som ligger like vest for Nordbytjernet.

En tursti rundt dette tjernet vil bli 600–700 meter lang.

– Andre aktuelle traseer?

– Ja, det er forslag om en sti fra Nordbytjernet til Raknehaugen om Gropaveien og en mot Romsaas-området.

Stor attraksjon

Kvilten og Borgen mener en tursti til Raknehaugen vil bli svært attraktiv.

– Raknehaugen er et helt spesielt sted, som er viden kjent. Kan vi få til en tursti dit bort vil langt flere få oppleve gravhaugen med sine frodige og vakre omgivelser.

– Hva med belysning på disse turstiene?

– Dte er nok et ønske blant mange, men alt er et spørsmål om penger. Vi kan søke om spillemidler.

Populær tursti

Borgen og Kvilten vet at turstien rundt Nordbytjernet er svært populær og mye brukt.

– Traseen rundt tjernet måler 2.340 meter, for å være helt nøyaktig, opplyser Borgen.

Turstien ved folkehøgskolen ligger for øvrig i gangavstand fra det nye LHL-sykehuset.

– For sykehuset og ikke minst deres brukere som vil mosjonere er denne grusstien et svært kjærkomment tilbud.

Ikke minst her er det et sterkt ønske om å få lys, og det vil kreve omkring 70 punkter.

Sterk vekst

Ullensaker hadde landets største vekst i fjor, med 4,5 prosent.

– Er ikke det i meste laget?

– Jo, det kan nok være vel høyt. Ikke minst derfor trenger byen vår flere turstier.

Fakta

Ullensaker hadde 4,5 prosent vekst i folketallet i 2018.

Øvrige over tre prosent: Lørenskog (3,7), Nannestad (3,3) og Spydeberg (3,2).

Ullensaker kommune vil utvide grøntområdet rundt Nordbytjernet.

Det planlegges nå flere nye turstier på Jessheim med omegn.

KART: Her er dagens og framtidige traseer tegnet inn.

KART: Her er dagens og framtidige traseer tegnet inn. Foto:

Artikkeltags