Må tåle at det bygges høyt på nabotomta

Beboerne i sameiet må finne seg i å få blokker på inntil sju etasjer som naboer.