Statens vegvesens inspektører kom over vogntoget på E16 i Ullensaker, mens det fraktet pappemballasje fra Tetra Pak i Sverige til Tine SA, skriver at.no.

Ifølge nettstedet hadde sjåføren to pass – både makedonsk og bulgarsk – samt et A4-ark med det som skal ha vært en «svært dårlig kopi» av et makedonsk førerkort.

Ikke nok med det. Den bulgarsk-registrerte trekkvogna hadde løs bremsekaliper og at den svenskreigstrerte Ecotrans Group-merkede tralla hadde «skjeve» og svake bremser.

Både bil og henger ble ilagt bruksforbud.

Det viste seg også at sjåføren ikke hadde fulgt regelverket om kjøre- og hviletid.

Til slutt manglet vogntoget bombrikke.

– Den bulgarske bedriften som eier trekkvogna får et gebyr på 8000 kroner for manglende brikke, og vi anmelder sjåføren for brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene, sier kontrolleder Bjørn Uno Rogneby ved Jessheim trafikkstasjon.

Pressevakt Sverre Stenseng i Tine sier til at.no at de har klare rammer for leverandørene og at disse skal følge norsk og europeisk regelverk.

Ecotrans har på sin side tidligere fastslått at de ikke lenger skal inngå nye kontrakter med bulgarske selskaper.