Har kjøpt denne tomta og skal bygge mer

Eiendomsgruppen bygger om lag 150 boliger på Romerike i året. Nå har de kjøpt opp mer på Jessheim.