Programmet for 17. mai-feiringen i Ullensaker

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Barnetoget på Jessheim har felles avmarsj fra Rådhusplassen—Rekkefølge:

 • Nr. 1: Ullensaker skolekorps—Skogmo skole—Gystadmarka skole—Algarheim skole
 • Nr. 2: Hovin musikkorps—Jessheim skole
 • Nr. 3: Jessheim Hovin Mogreina skolekorps —Døli skole—Hovin skole—Mogreina skole

Jessheim skole

 • 0800 Flaggheising v/ Sørenstua
 • 0945 Fremmøte og opps+lling v/Rådhuset
 • 1010 Velkommen v/ varaordfører Willy Kvilten. Allsang ”Ja, vi elsker”
 • 1017 Avmarsj med Hovin musikkorps. Rute: Furusethgata-Trondheimsvegen-Storgata-Gotaasalléen-Trondheimsvegen-Gardermovegen-Gjestad bo– og ak+vitetssenter-
 • 1110 Velkommen +l Gjestad bo– og ak+vitetssenter v/representant fra Døli skole. Tale for dagen v/ 7.klasse elever fra Døli skole. Blomsteroverrekkelse. Allsang. Musikk v/Hovin musikkorps
 • 1130 Avmarsj barnetoget med Hovin musikkorps for retur +l skolen. Rute: Gardermovegen- Jessheimkrysset-Furusetgata-Rådhusvegen-Jessheim skole og ressurssenter
 • 1200 Velkommen +l Jessheim skole og ressurssenter. Leker, ak+viteter og loddsalg. Langbord med kaffe og kaker. Kr. 75 pr. familie +l kakebordet. Kiosksalg med pølser, brus og is.
 • 1400 Arrangementet avsluttes

Døli skole

 • 0945 Fremmøte og opps+lling v/Rådhuset. Rekkefølge i toget: Jessheim Hovin Mogreina skolekorps—Døli skole– Hovin skole— Mogreina skole
 • 1010 Velkommen v/ varaordfører Willy Kvilten. Allsang ”Ja, vi elsker”
 • 1017 Avmarsj med Jessheim Hovin Mogreina skolekorps. Rute: Furusethgata-Trondheimsvegen-Storgata-Gotaasalléen-Trondheimsvegen- Gardermovegen-Gjestad bo– og ak+vitetssenter
 • 1110 Velkommen +l Gjestad bo– og ak+vitetssenter v/representant fra Døli skole. Tale for dagen v/ 7.klasse elever fra Døli skole. Blomsteroverrekkelse. Allsang. Musikk v/Hovin musikkorps
 • 1130 Avmarsj barnetoget med Hovin musikkorps for retur +l skolen. Rute: Gardermovegen-Trondheimsvegen-Cathinka Guldbergs veg—Brinkvegen-Døli skole
 • 1200 Velkommen +l Døli skole. Gra+s brus og pølser +l elevene i gymsalen. Salg av pølser, kaker, is og brus. Loddsalg. Leker og ak+viteter
 • 1400 Arrangementet avsluttes

Mogreina skole

 • 0800 Flaggheising. Mogreina skolekorps spiller
 • 0940 Fremmøte og opps+lling v/Rådhuset. Rekkefølge i toget: Jessheim Hovin Mogreina skolekorps—Døli skole– Hovin skole—Mogreina skole
 • 1010 Velkommen v/ varaordfører Willy Kvilten. Allsang ”Ja, vi elsker”
 • 1017 Avmarsj med Jessheim Hovin Mogreina skolekorps. Rute: Furusethgata-Trondheimsvegen-Storgata-Gotaasalléen-Trondheimsvegen- Gardermovegen-Coop Obs! for retur +l skolen
 • 1130 Velkommen +l arrangement på Mogreina skole. Salg av pølser, lapskaus, kaker, is, kaffe og brus. Lekene starter
 • 1145 Velkommen v/FAU. Tale for dagen v/ to elever fra 7. trinn
 • 1215 Jessheim, Hovin og Mogreina skolekorps spiller
 • 1315 Tautrekkings duell mellom barna og de voksne. Bli med!
 • 1330 Arrangementet avsluttes

Nordkisa skole

 • 0800 Flaggheising v/Kisa KFUM-KFUK speiderne
 • 0820 Avmarsj barnetoget med Ullensaker skolekorps. Rute: Nordkisa skole—Stensbykroken—Nore–Hagebyen–Storvegen–Stensbykroken—Nordkisa skole
 • 0850 Ankomst Nordkisa skole
 • 0900 Velkommen +l Nordkisa skole. Ord for dagen v/sogneprest Steinar Tosterud
 • 0915 Kiosk og kakesalg åpner
 • 0930 Ak+viteter og loddsalg starter. Avslu>es kl. 1100
 • 1015 Taler for dagen v/ FAU-leder og 7. trinn. Underholdning v/ trinnene
 • 1115 Fotballkamp mellom 7. trinns elever og foreldre
 • 1145 Loddtrekning
 • 1200 Arrangementet avsluttes

Bakke skole

 • 0800 Flaggheising. KløIa skolekorps spiller
 • 1000 Oppmøte og opps+lling av barnetoget på Romerikssenteret
 • 1030 Avmarsj som nr. 1 fra Romerikssenteret med KløIa skolekorps. Rute: Romerikssenteret—Børserudvegen—Gjerdrumsvegen—Gamlevegen—Hellenvegen—KløIa bo– og ak+vitetssenter
 • 1030 Kiosk og kafé åpner på Bakke skole
 • 1050 Ankomst barnetoget +l KløIa bo– og ak+vitetssenter. Allsang. Musikk v/KløIa skolekorps og Ullensaker Janitsjar
 • 1110 Avmarsj barnetoget fra KløIa bo– og ak+vitetssenter. Rute: Ånnerud Østre—Gjerdrumsvegen—Trondheimsvegen-Bakke skole
 • 1130 Ankomst Bakke skole. Alle elever får boller og drikke. Tale for dagen v/7.trinn. KløIa skolekorps spiller. Allsang ”Ja, vi elsker”. Leker. Loddsalg. Åpen kafé og kiosk
 • 1400 Arrangementet avsluttes

Borgen skole

 • 0800 Flaggheising
 • 1200 Opps+lling av barnetoget
 • 1215 Avmarsj barnetoget med Ullensaker skolekorps
 • Rute: Borgen skole—Børgevegen—Fredrik Borgens veg (+l barnehagen)—Brennavegen—Furukollen—Karlstadvegen—Myrhusvegen—Borgenvegen—Meierivegen—Gamle Kongsvingerveg—Borgen skole
 • 1300 Underholdning og taler v/skolens elever
 • 1330 Kiosk og servering åpner. Salg av pølser, is, brus, kaffe og kaker. Oppstart av ak+viteter for barna
 • 1500 Fotballkamp mellom elever og foreldre
 • 1530 Arrangementet avsluttes

Skogmo skole

 • 0800 Flaggheising v/7.trinn
 • 0815 17. mai frokost for 7. trinn
 • 0945 Fremmøte og opps+lling v/Rådhuset. Rekkefølge i toget: Ullensaker skolekorps—Skogmo skole– Gystadmarka skole—Algarheim skole
 • 1010 Velkommen v/ varaordfører Willy Kvilten. Allsang ”Ja, vi elsker”
 • 1017 Avmarsj med Ullensaker skolekorps. Rute: Furusethgata-Trondheimsvegen-Storgata-Algarheimsvegen-Skogmo skole
 • 1110 Velkommen +l Skogmo skole. Tale for dagen. Blomsteroverrekkelse. Allsang. Salg av popcorn, sukkerspinn, kaker, kaffe, pølser, is og brus. Loddsalg. Ak+viteter og leker, lykkehjul, fiskedam, hoppeslo> (værforbehold) m.m.
 • 1400 Arrangementet avsluttes.

Algarheim skole

 • 0915 Oppstilling v/Dampsaga
 • 0935 Avmarsj Dampsaga med Ullensaker skolekorps. Rute: Dampsaga allé—Algarheimsvegen—Ringvegen—Furusethgata
 • 1000 Sammenkobling med de andre skolene v/ Rådhuset. Rekkefølge i toget: Ullensaker skolekorps—Skogmo skole—Gystadmarka skole—Algarheim skole
 • 1010 Velkommen v/ varaordfører Willy Kvilten. Allsang ”Ja, vi elsker”
 • 1017 Avmarsj med Ullensaker skolekorps. Rute: Furusethgata-Trondheimsvegen-Storgata-Algarheimsvegen-Dampsaga for retur +l skolen
 • 1110 Velkommen +l Algarheim skole. Ord for dagen v/ Brage M. Midtsund og 7. trinn
 • 1125 Salg av kaffe, kaker, pølser, popcorn, is, godteposer og brus. Loddsalg. Gratis pølse og brus +l elevene i gymsalen. Lekene starter
 • 1315 Loddtrekning
 • 1330 Bandykamp mellom 7.trinn og foreldre
 • 1400 Arrangementet avsluttes

Gystadmarka skole

 • 0945 Fremmøte og opps+lling v/Rådhuset. Rekkefølge i toget: Ullensaker skolekorps—Skogmo skole—Gystadmarka skole—Algarheim skole
 • 1010 Velkommen v/ varaordfører Willy Kvilten. Allsang ”Ja, vi elsker”
 • 1017 Avmarsj med Ullensaker skolekorps. Rute: Furusethgata-Trondheimsvegen-Storgata-Algarheimsvegen-FV174-Myrvegen-Gystadmyr bo– og ak+vitetssenter
 • 1110 Velkommen +l Gystadmyr bo– og ak+vitetssenter. Tale for dagen v/elever. Blomsteroverrekkelse. Allsang. Ullensaker skolekorps spiller
 • 1130 Avmarsj barnetoget fra Gystadmyr bo– og ak+vitetssenter for retur +l skolen
 • 1200 Velkommen og program for dagen v/ FAU og 17. maikomitéen. Salg av kaker, kaffe, pølser, is og brus. Diverse leker og ak+viteter
 • 1400 Arrangementet avsluttes

Hovin skole

 • 0800 Flaggheising v/Hovin skole. Hovin musikkorps spiller
 • 0945 Fremmøte og opps+lling v/Rådhuset. Rekkefølge i toget: Jessheim Hovin Mogreina skolekorps—Døli skole– Hovin skole—Mogreina skole
 • 1010 Velkommen v/ varaordfører Willy Kvilten. Allsang ”Ja, vi elsker”
 • 1017 Avmarsj med Jessheim Hovin Mogreina skolekorps. Rute: Furusethgata-Trondheimsvegen-Storgata-Gotaasalléen-Trondheimsvegen- Gardermovegen-I rundkjøringen går korpset mot Gjestad bo– og aktivitetssenter, mens Hovin skole går +l Coop Obs! der toget løses opp. Vik+g at elevene blir hentet med en gang toget er ferdig ca. kl. 1100
 • 1100 Velkommen +l Hovin skole. Salg av pølser, is, brus, kaffe, kaker, popcorn, slush og sukkerspinn. Loddsalg og leker
 • 1245 Konsert med Jessheim Hovin Mogreina skolekorps
 • 1315 Elevenes tale v/elevrådet
 • 1325 Tale for dagen v/ lokalpoli+ker Ståle Lien Hansen
 • 1400 Arrangementet avsluttes

Åreppen skole

 • 0800 Flaggheising v/5.trinn. Ullensaker Janitsjar spiller. Kiosk, kafé og loddsalg åpner på Åreppen skole kl. 1030
 • 1000 Oppmøte og opps+lling av barnetoget på Romerikssenteret
 • 1030 Avmarsj som nr. 2 fra Romerikssenteret med Ullensaker Janitsjar. Rute: Romerikssenteret—Børserudvegen—Gjerdrumsvegen—Gamlevegen—Hellenvegen—KløIa bo– og ak+vitetssenter
 • 1050 Ankomst barnetoget +l KløIa bo– og ak+vitetssenter. Allsang Musikk v/KløIa skolekorps og Ullensaker Janitsjar
 • 1110 Avmarsj barnetoget fra KløIa bo– og ak+vitetssenter. Rute: Ånnerud Østre-Gjerdrumsvegen-Trondheimsvegen-Åreppen skole
 • 1130 Ankomst barnetoget Åreppen skole. Taler. Elevene får boller og brus. Ullensaker Janitsjar spiller. .Allsang ”Ja, vi elsker”
 • 1200 Leker
 • 1330 Håndballkamp mellom 6. og 7. trinn
 • 1400 Arrangementet avsluttes

Program - Rådhusplassen, Jessheim

1300Åpen kafé & kiosk i Ullensaker kulturhus med salg av pølser, is, smørbrød, kaker, kaffe, m.m.
1415Underholdning v/Ullensaker spelemannslag 
1425Velkommen v/konferansier varaordfører Willy Kvilten. Underholdning v/ /Ullensaker spelemannslag og Leikarringen Rakne
1450Underholdning v/ Jessheim videregående skole musikklinja
1530Ankomst av barnehagetoget. Overrekkelse av premie til den barnehagen som fremviser det mest fantasifulle innslaget i barnehagetoget 
1550Allsang ledes av Kisakoret.  Hovin Musikkorps spiller
1600Tale for dagen v/Turid Smedstad Jakobsen, tidligere ordfører i Ullensaker
1610Russens tale v/russepresident Eric Harald Karlsson 
1630Avmarsj Borgertog m/ bunadstog og Russetog. Rute: Rådhusplassen – Furusethgata-Ringvegen– Rundkjøringen-Trondheimvegen—Storgata- Ringvegen- Rådhus plassen. Drilling v/Romerike drillkorps. Musikk v/ Hovin musikkorps 
1715Borgertoget og Russetoget oppløses på Rådhusplassen

Parkering, busstraseer og avsperringer i Jessheim sentrum

Deler av Jessheim sentrum vil være stengt for trafikk på 17. mai (Rådhusplassen, Furusethgata og Storgata). I tillegg til at andre deler av sentrum vil være stengt på spesielle tidspunkter i forbindelse med barnetoget, barnehagetoget og borgertoget/russetoget. Det er allikevel gode muligheter for parkering på Jessheim. Se kartet for oversikt.

Som følge av stengte veger vil noen av bussrutene legges om. Les mer på www.ruter.no.

Artikkeltags