Dommen i Eidsivating lagmannsrett er identisk med dommen i Øvre Romerike tingrett i mai i år.

Drapet fant sted i ekteparets bolig på Jessheim 19. i juni i fjor.

Avviste at det var planlagt

Mannen har erkjent at han tok livet av kona mens hun lå i senga og sov. Han er imidlertid uenig i anklagen om at drapet var planlagt, og dette var grunnen til at han anket saken til lagmannsretten.

Lagretten fant tiltalte skyldig i å ha tatt livet av kona og kom også fram til at handlingen ble utført med overlegg.

Kontakt med annen mann

Domfelte og hans avdøde kone flyttet fra Pakistan til Norge i henholdsvis 1987 og 1988, og de har fire barn.

Retten fant det bevist at mannen i lengre tid hadde hatt tanker om å ta livet av sin tre år yngre kone. Bakgrunnen var opplysninger om at hun hadde kontakt med en annen mann i Pakistan. Ektemannen fant ut at kontakten fortsatte og at hun sendte penger til ham.

Gjenopprette æren

Domfelte mente at alle familiens naboer i Pakistan visste om kontakten mellom fornærmede og barndomsvennen. Dette var stor skam, og for å gjenopprette æren måtte han drepe fornærmede.

Den enstemmige dommen er identisk med påstanden til aktor, statsadvokat Irlin Irgens.