– Jeg vet ikke eksakt hvor mange saker som er blitt utsatt, men det begynner å bli ganske mange

NY HVERDAG: Sorenskriver Odd Magne Gjerde er sjef for begge tingrettene under koronakrisen.

NY HVERDAG: Sorenskriver Odd Magne Gjerde er sjef for begge tingrettene under koronakrisen. Foto:

Flere vitner avgir sine forklaringer per telefon. Nå kan det også bli tillatt å gjennomføre rettssaker uten meddommere.

DEL

Odd Magne Gjerde, som er sorenskriver i Øvre Romerike tingrett og konstituert sorenskriver i Nedre Romerike tingrett, opplever temmelig uvanlige tilstander denne våren.

Fagdommer avgjør

Nå varsles mulige, viktige endringer overfor Romerikes innbyggere:

– Vi har allerede innført utstrakt bruk av at vitner forklarer seg per telefon, slik at antall besøk i tingrettens lokaler begrenses. Det opplever jeg at har gått greit i løpet av denne spesielle tiden, uttaler han.

Nå kan det også bli åpnet for at saker behandles uten meddommere. Det vil si at fagdommer alene avgjør så vel skyldspørsmålet som utmåling av straff.

– Domstoladministrasjonen har gitt sitt samtykke, men det er regjeringen som må treffe endelig beslutning.

Fjernsignering av dokumenter er et annet grep som blir gjort.

Flere tiltak

– Hvilke tiltak gjør dere for å begrense smittefare?

– I den grad det er meddommere til stede må vi sørge for tiltak også på bakrommene. Dette innebærer at vi må sørge for at meddommere kan sitte med god avstand både før, under og etter sakene. Antibac settes ut også i bakrommene.

Videre sørger en for at besøkende ikke sitter for nær hverandre verken i salene, bakrommene eller fellesarealene.

– Publikum har som en klar hovedregel ikke tilgang til tinghusene i denne periode. Om noen har et spesielt ønske om å følge en sak avklares dette med dommeren.

Dersom det går flere saker i samme sal på samme dag bør arbeidsflatene og vitneboksen sprites ned mellom hver sak.

– Dette er særlig aktuelt på foreleggsdagene og i fengslingssalen.

Hoper seg opp

For midten av mars bestemte domstolene at flere saker, mindre straffesaker og sivile saker, skulle utsettes på grunn av koronakrisen.

– Jeg vet ikke eksakt hvor mange saker totalt som er blitt utsatt, men det begynner å bli ganske mange. Dette vil igjen føre til at liggetiden for saker økes, noe som er beklagelig for alle parter.

Begge tingrettene lå godt an på statistikkene før krisen, men nå forverres status nærmest dag for dag.

– Den første uka ble omkring 80 prosent av sakene utsatt. Påfølgende uker godt og vel 50 prosent. Fra denne uka skal 70 prosent gjennomføres, men med færre involverte som møter fysisk opp i retten.

Stat og kommuner har trukket flere konkursbegjæringer, en vil vente og se om bedriftene kan komme på fote igjen.

Klare prioriteringer

– Hvilke prioriteringer gjør dere?

– Vi prioriterer fengslinger, de største sakene og saker med mindreårige, herunder foreldretvister og barnevern.

Mens Nedre Romerike tingrett har 34 ansatte, har Øvre Romerike tingrett 19 ansatte.

– Ingen er permittert, verken i Lillestrøm eller Eidsvoll, men vi har hele tiden hatt hjemmekontor for alle medarbeidere som kan klare å utføre sitt arbeid hjemmefra.

Slås sammen

Etter planen skal de to tingrettene på Romerike slås sammen fra 1. september 2020. En samlokalisering vil trolig være en realitet innen 2024.

Gjerde vet ikke noe om tingrettene kan tilføres nye ressurser i form av flere ansatte i løpet av inneværende år.

– Jeg mener vi hadde riktig bemanning, så får vi bare avvente og se om vi etter hvert får flere folk for å komme mest mulig à jour.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken