– Jeg har virkelig jobbet for å få dette gjort på lovlig vis

Kommunen har myket opp hva som er lov å gjøre innenfor markagrensa.