Den 11. mai 2023 fikk vi svarbrevet det ved utallige forsøk har blitt sådd tvil om i posten. Brevet eksisterte i aller høyeste grad og budskapet var akkurat som forventet. Viken blir som planlagt historie ved nyttår, og de nye fylkene Akershus, Buskerud og Østfold blir født på ny.

Unge Høyre har ved flere anledninger vært ute i avisene med budskap som skulle skape tvil om at fylkesdelingen var et faktum, og om regjeringen ville levere etter de lovnader som var gitt. Senest 11. mai var de ute i Drammens Tidende med overskriften «Fortsatt ikke nok penger til Viken-oppløsning», men denne posten var bare å se i noen timer før den ble fjernet. Budskapet de ønsket å fremme var rett og slett feil.

I januar 2022 skrev Unge Høyre følgende i Drammens Tidende:

«Tvert imot kan en oppløsning av Viken gå negativt utover antall utdanningslinjer som blir tilbudt på de forskjellige videregående skolene i Drammen, fagmiljøene i skole- og helsesektoren, og ikke minst økonomien til å bygge nye veier og andre fylkeskommunale tiltak.»

Plaster på såret

Ved tvangssammenslåingen av Akershus, Buskerud og Østfold var det Høyre-regjeringen som sørget for at økonomien fikk seg en på tygga. Til tross for at verken folket eller fylkene ønsket det, ble de slått sammen til den nette sum av 325 millioner kroner. Daværende regjering tilbudte 35 millioner kroner som et stakkarslig plaster på såret. Hvordan det er demokratisk eller økonomisk bærekraftig er for meg underlig.

Dagens regjering har innvilget summen Viken søkte om for oppdeling. Det vil med andre ord ikke gå ut over det tilbudet i de tre nye fylkene. Regjeringen lovet oss støtte, vi stolte på det og nå er det en realitet.

Jeg burde ikke si det, men sier det likevel. Unge Høyre, hva var det vi sa!

Siri Marlén Sundhagen, 4. kandidat for Akershus Sp til fylkestingsvalget