Gå til sidens hovedinnhold

– Jeg antar at de som hadde gått fra bålet trodde det var slukket

Per Aurstad hadde heldigvis med seg vannflaska og fikk slukket bålet. Dette risikerer du om du starter skogbrann.

For abonnenter

Per Aurstad var på en tur i skogen onsdag, da han plutselig oppdaget et bål som var forlatt.

– Det var flammer på 10-15 centimeter på bålet ennå. Jeg antar at de som hadde gått fra det trodde det var slukket og at vinden har blåst liv i glørne. Jeg hadde med ei flaske med drikkevann og slukket bålet med det. Jeg ble på stedet en halvtimes tid etterpå for å være sikker på at det ikke blusset opp igjen, forteller Aurstad til Indre Akershus Blad.

Bålet han fant var lokalisert i skogen mellom Sørumsand og Lystad.

Vil advare

Aurstad er opptatt av å advare turgåere mot å gå fra bål uten å slukke det skikkelig.

– Selv om det er fuktig i skogen, blåser det mye om dagen. Med bare noen få steiner rundt bålet kunne det fort gått galt. Etter å ha undersøkt litt i lokalmiljøet har jeg en viss formening om hvem som har gått fra bålet. Jeg har sendt ei melding til dem med beskjed om å være mer forsiktige neste gang. Jeg er ikke ute etter å henge noen, men det er på sin plass å mane til forsiktighet med åpen ild i skogen, mener sørumsokningen.

Innsatsleder Morten Thoresen i Nedre Romerike brann- og redningsvesen reagerte da Indre ringte ham og varslet ham om episoden.

– Å gå fra et bål som gløder er ikke greit i det hele tatt. Når det per nå er tillatt å tenne bål i skogen er det vanskelig å arrestere noen, men at folk er helt sikre på at bålet er slukket når de forlater stedet, er det minste vi kan forlange. Oppfordringen er å slukke bålet ordentlig, enten med vann, snø eller jord.

– Skogbrannindeksen er meget lav per i dag, siden det er bløtt i skogen, men det blåser jo en del, og det skal ikke mye til før glør flyr av sted. En kan aldri være forsiktig nok, mener Thoresen.

Konsekvensene

Det er totalforbud mot å tenne bål i skogen mellom 15. april og 15. september.

– Unntaket er kommunalt godkjente bålplasser. I disse dager henger vi opp plakater med skogbrannfare – på fire forskjellige språk. Da skal det være mulig å få med seg budskapet for noen enhver, forteller Morten Thoresen.

RB har tidligere snakket med politiadvokat Behreng Mirzaei i Øst politidistrikt om konsekvensene ved å starte en skogbrann ved å eksempelvis gå fra et bål.

– Det vil være et brudd på brann- og eksplosjonslovens paragraf 5 og den normale reaksjonen er som regel bot. Botas størrelse avhenger av flere forhold. Blant annet gjøres det en konkret vurdering opp mot aktsomhetsgrad. Hvor uforsiktig har man vært i forhold til situasjonen rundt seg. Utfallet av brannen spiller også inn, sier Mirzaei.

Brann- og eksplosjonslovens paragraf 5

§ 5.Den enkeltes plikt til å forebygge og begrense skadevirkningene ved brann, eksplosjon og annen ulykke

Enhver plikter å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges.

Enhver plikter ved brann, eksplosjon eller annen ulykke straks å underrette de som er utsatt for fare og ved behov varsle nødalarmeringssentral. Det samme gjelder ved overhengende fare for en slik hendelse.

Enhver som oppholder seg nær en brann, eksplosjon eller annen ulykke plikter etter evne å gjøre det som er mulig for å begrense skadevirkningene.

Enhver plikter å delta i brannvesenets rednings- og slokkearbeid når innsatsleder krever det, samt stille eiendom, bygninger, materiell og eventuelt personell til disposisjon for slik innsats. Det kan gjøres inngrep i den enkeltes materielle verdier dersom dette er nødvendig for å gjennomføre redningsinnsats eller begrense skade. Inngrep i privates eiendom kan likevel bare foretas dersom dette er nødvendig for å sikre liv eller verne verdier som er større enn det som går tapt eller står i fare for å gå tapt ved inngrepet.

Departementet kan gi forskrifter om den enkeltes plikt til å forebygge og begrense skadevirkningene ved brann, eksplosjon og andre ulykker.

Kommentarer til denne saken