I et innlegg i Romerikes Blad 22. mai d.å. så etterlyser Jens Fredrik Aas, regionleder i Norsk Fysioterapeutforbund, flere fysioterapeuter på Romerike. Lillestrøm Høyre er enige i at det er lite kapasitet på fysioterapeuter i kommunen. Vi mener det må på plass en økning i rammen for driftstilskudd til at vi kan få flere driftshjemler og dermed flere fysioterapeuter i Lillestrøm kommune.

Kommunene på Romerike trenger flere fysioterapeuter

Spares på å satse

De siste årene har vi i Lillestrøm Høyre, i vårt alternative budsjett, foreslått å øke antall driftsavtaler slik at flere kan få den rehabiliteringen/habiliteringen de så sårt trenger. Dette er det eneste feltet innen helsetjenestene hvor det virkelig kan spares penger ved å satse. Vi kan redusere sykmeldingsperioden og få folk kjappere tilbake til jobb. Vi kan redusere bruk av andre omsorgstjenester og sykehjemsplasser kan ofte utsettes. Dette vil kunne gi store besparelser og folk kan bli mer selvhjulpne og inkludert i samfunnet.

Flertallet i kommunestyret har dessverre ikke ønsket å prioritere flere fysioterapeuter i kommunen. Høyre vil arbeide for pasientenes helsetjeneste. Et godt opplegg for rehabilitering og habilitering, er et viktig område i kommunens helsepolitikk. Får vi flere til behandling så vil kommunen spare store summer. Dette er god helsepolitikk og det er god samfunnsøkonomi.

Overmodent


Med den befolkningsveksten som er i vår kommune så er tiden overmoden og Lillestrøm Høyre er klare til å satse på forebygging, rehabilitering og folkehelse. Ventelistene skal ned og våre innbyggere skal få den hjelpen de trenger når de trenger den.

Det betyr noe for deg hvem som styrer der du bor!

Glenn Due-Sørensen, kommunestyrerepresentant (H), Lillestrøm