Selvsagt ønsker vi det! Men nye tider krever at vi tenker nytt om arealene våre, og at vi klarer å ha flere tanker i hodet samtidig.

Les også

Skedsmokorset idrettspark: Endelig skal det avgjøres!

Planene for idrettsanlegget innebærer at Fribergjordet, med svært god jordkvalitet, bygges ned og ytterligere svekker Norges selvforsyningsgrad. Lillestrøm kommune ligger allerede helt i toppsjiktet når det gjelder antall dekar dyrka og dyrkbar mark som omdisponeres til fordel for asfalt og betong årlig.

Matproduksjon

Dette er ikke en liste våre partier ønsker at Lillestrøm skal fortsette å toppe. Med kommende klimaendringer, hvor matproduksjon kan bli umulig andre steder i verden, og vanskeligere her hos oss, trenger vi all den matjorda vi har. Dette dreier seg om selvforsyning, beredskap og matsikkerhet for barna og barnebarna våre. Lillestrøm kommune har dessuten et vedtatt mål om å føre arealregnskap som skal styre mot arealnøytralitet. Hensikten er nettopp å verne om matjord og verdifull natur for kommende generasjoner. Som alle andre regnskap skal også arealregnskapet gå i balanse.

Helhetlig utvikling

I saken kan vi lese at mulighetsstudien ikke har utredet et nullalternativ, dvs å oppgradere og utvikle eksisterende anlegg på Skedsmo stadion. En slik mulighetsstudie burde sees i sammenheng med ny områdeplan for Skedsmokorset for å få til en helhetlig utvikling, og sikre gode, bærekraftige løsninger. Det er viktig at vi tar beslutninger som vil fungere over lengre tid, og heldigvis har flere aktører utviklet gode, midlertidige løsninger som kan fungere i en byggeperiode. På Skedsmokorset må vi velge å utnytte det arealet vi har bedre heller enn å fortsette å breie oss ut over den beste matjorda vi har her i landet.

Et annet sted

Når saken om utvidelse av idrettsanlegg på Skedsmokorset skal behandles politisk så vil MDG, Sv og Sp fremme forslag om at planene fortsetter uten nedbygging av Fribergjordet. Dette er ikke det samme som å si nei til en sårt tiltrengt oppgradering og utvidelse av idrettsanlegget. Vi heier på idretten, og vi heier på at det skal være kapasitet nok til alle behov. Men, vi heier også på at våre barn og barnebarn skal ha mat på bordet i framtida. Uten mat og drikke duger som kjent idrettshelten ikke.


Eline Stangeland, gruppeleder Lillestrøm MDG, Thor Grosås, varaordfører Lillestrøm, Sp og Jørgen Skogan, kommunestyrerepresentant Lillestrøm SV