Etterbruken av Kjeller flyplass skal igjen snart opp til behandling i kommunestyret i Lillestrøm. Miljøpartiet De Grønne har et ganske enkelt budskap: Vi ønsker fortsatt flyaktivitet på Kjeller, og støtter at det etableres et levende luftfartøyvernsenter. Dette er viktig av kulturhistoriske årsaker, og det er viktig for Lillestrøm.

I tillegg ønsker vi å ta vare på det som i dag finnes av natur rundt stripa på Kjeller. Alt av våtmark, myr og dyrkbar mark bør tas vare på. Vi har et mål i kommunen om å styre mot arealnøytralitet. Det betyr i praksis i at nye områder med natur ikke kan bygges ned.

Dyrka mark

Og dette er viktig av mange grunner: Den dyrkbare marka rundt flystripa kan dyrkes, om og når tidene endrer seg og vi må øke selvforsyningsgraden vår. Våtmarka og myrene er viktig for artsmangfoldet, de er viktig for karbonbindinga og de er viktig som flomdemper. En ny bydel bygget på myr vil aldri kunne bli grønn, slik enkelte ser ut til å tro. Den siste resten av den opprinnelige naturen i Lillestrøm må bestå.

Vi mener dessuten at det er gunstig at dette blir liggende som et åpent område, og at vi ikke trenger en ny bydel her også. Trafikksituasjonen i og rundt Lillestrøm er et hett tema for tiden, og den blir neppe mindre kaotisk om vi bygger ut hele Kjeller også, med tusenvis av nye innbyggere. Infrastrukturen, med god kollektivdekning og god framkommelighet for myke trafikanter, må rekke å være i forkant av massiv befolkningsvekts.

Kulturminne

Men viktigst av alt; velger vi feil nå, så er det for sent å angre etterpå. Vi kan ikke la et viktig kulturminne gå tapt og vi kan ikke fortsette å bygge ned viktig natur som vårt eget eksistensgrunnlag er avhengig av.

Eline Stangeland, gruppeleder Lillestrøm MDG