Å få flere unge og gamle ut i naturen. Det er målet for prosjektet «Aktivitet og sosiale møteplasser ved og på Glomma og Vorma».

Elvekongens Venner i Nes står bak konseptet som vil gi deltakerne fysisk aktivitet og kunnskap om nærmiljøets historie og livet langs elvene i dag.

– For å nå målet om å få flere ut i naturen har vi utviklet et enkelt hjelpemiddel basert på QR-teknologi, som alle med mobiltelefon kan bruke. Vi tror også at dette er en god metode for å få med de unge, sier styreleder John Christian Eidem i Elvekongens Venner.

Ved å skanne en QR-kode kommer deltakerne inn på nettsiden aktivelvelangs.no, som tar for seg historie og aktiviteter på og langs elvene i Nes.

Venneforeningen til den lokale turistbåten Elvekongen er som man skjønner ikke bare opptatt av aktivitet elvene, men også langs elvene.

Gjensidigestiftelsen har støttet prosjektet med 100.000 kroner, mens Elvekongens Venner selv har bidratt med 50.000 kroner.

Skilt før påske

Det skal også settes opp en rekke skilt lags elvestien langs Glomma ved Årnes, der brukerne kan skanne QR-koder og få informasjon om de mange spennende stedene langs elvene.

– Vi trenger mer penger til å realisere dette og har sendt søknad til Gjensidigestiftelsen. Målet er at skiltene skal være på plass før påske neste år, sier Eidem.

Han trekker fram det gode samarbeidet med Årnes Rotaryklubb, som i løpet av noen år har forlenget den opprinnelige elvestien langs Glomma med rundt 4,5 kilometer.

Informasjonen på nettsiden er lagt opp med to nivåer:

Nivå 1 med enkel informasjon om sted og hendelser.

Nivå 2 med en dypere utredning. Informasjonen inneholder også et stort antall fotografier og illustrasjoner.

Levende hjelpemiddel

– Prosjektet blir aldri helt ferdig. Det skal være et levende hjelpemiddel for dem som besøker områdene, i den forstand at nettsiden enkelt kan suppleres med nye artikler og oppdatert informasjon. Her håper vi på innspill fra brukere og andre interesserte, sier Eidem og de andre deltakerne i arbeidsgruppa.

Blant kategoriene man allerede kan lese om, er elvemøtet, fergesteder langs Glomma og Vorma, fiske i og langs elvene, Nes kirkeruiner, ras i Nes og tømmerfløting.

Elvekongens Venner ønsker å få innpass i skolen og skal presentere prosjektet på rektormøtet i Nes.

– Å fange de unge er et overordnet mål for prosjektet, sier John Christian Eidem.