Thomas Langholen snakker om vilje til å se på alternativer som vil gi bedre tjenestetilbud. Det er klart SV har svar, men det er ikke Høyres svar, som er å åpne for kommersielle aktører i velferden vår. I motsetning til Høyre lytter SV til de ansatte, som er klare på at de ønsker hele, faste stillinger og sterke offentlige tjenester, ikke Høyres stoppeklokkeomsorg og velferdsprofitt. Vi jobber for flere heltidsstillinger, mer bruk av vikarpool og økt bemanning.

Les også

Lillestrøm kommune har handlingsrom!

Gavepakke

SV støtter heller ikke Høyres «løsninger» for å berge folk gjennom dyrtiden. Høyres svar er å fjerne eiendomsskatten – en gavepakke til de som har råd til å bo i store boliger, som de betaler for med tilsvarende flate kutt i kommunens tjenestetilbud. Det er kutt i barnehagene, skolene, eldreomsorgen – alt. Det er alle vi andre som blir sittende igjen med regningen for Høyres forskjellspolitikk.

Høyres Langholen skjuler denne politikken for de rike bak «å se på handlingsrommet». Det er blind ideologi. 1800 barn vokser opp i fattigdom i Lillestrøm. Mange er trangbodd. Familiene deres er ikke først og fremst tynget ned av store eiendomsskatteregninger, men heller av bekymringer som å få mat på bordet, tak over hodet og å komme seg gjennom måneden. Det vi trenger er en kraftfull politikk som vil gjøre noe med forskjellene.

Bløff

Høyre lover å holde avgiftene og gebyrene nede. Samtidig vil de ha storstilt utbygging. Hvordan skal Høyre holde avgiftene nede når vi får større investeringsbehov i infrastrukturen i takt med utbyggingen? Selv VG så seg nødt til å skrive en lederartikkel med tittelen «Erna bløffer velgerne» om Høyres avgiftsløfte.

Det er klart at valgkampen først og fremst skal handle om å fremme og snakke om egen politikk. Og det er stort sett det vi gjør, og skal fortsette å gjøre. Men velgerne fortjener også at det kastes lys over luftige løfter og deres konsekvenser.

En stemme til SV er en stemme på et kraftfullt rødgrønt flertall som vil kjempe for å redusere forskjellene i Lillestrøm, ikke øke dem.

Jørgen Hammer Skogan, ordførerkandidat for SV, Lillestrøm