Det politiske flertallet sendte tirsdag voksenopplæringen i Ullensaker på flukt. Den interkommunale suksessen kan ha fått sitt banesår.

Ullensaker er vertskap for det interkommunale samarbeidet som huser 500 elever i voksenopplæringen. Nannestad, Eidsvoll, Hurdal og Nes er del av dette samarbeidet.

Voksenopplæringen har nå vokst seg ut av lokalene i Jessheim sentrum (like ved Allergot ungdomsskole), og tirsdag var saken oppe til politisk behandling i kommunestyret.

Der vedtok flertallet at nabokommunene inviteres til å se om noen av dem har lokaler som er egnet til å huse 500 elever og lærere som skal lære seg norsk, integreres i samfunnet samt komme seg ut i jobb.

Det ligger også i kortene at kommunen som måtte ha lokaler også tar på seg ansvaret som vertskommune for voksenopplæringen, med de forpliktelsene det fører med seg av arbeidsgiveransvar og leietaker.

Skjev ansvarsfordeling?

For det må sies å være steile fronter rent politisk i denne saken.

Høyre tok til orde for skjev fordeling når det kommer til ansvar og forpliktelser som vertskapskommune; nabokommunene har ett års oppsigelse mens Ullensaker som vertskap binder seg til avtaler lenger enn det, blant annet.

Høyre argumenterte også for at nabokommunene ønsket å bli invitert til å se om noen av dem kunne ta på seg ansvaret for voksenopplæringen. Fremskrittspartiet tok til orde for det samme.

Ansvarsfraskrivelse?

Arbeiderpartiet mener vedtaket er en ansvarsfraskrivelse fra en kommune som har slått seg på bringa og vil være regionsentrum og som skyver det å være vertskap foran seg som et godt argument når det måtte passe seg slik. Da må Ullensaker ta det ansvaret også i denne saken, var beskjeden fra Ap, som vil utrede lokaler i Nordkisa samt bruke Gystadmarka ungdomsskole i mellomtiden.

SV/Rødt ønsker å finne lokaler på Kløfta, all den tid voksenopplæringen skal ligge ved kollektivknutepunkter.

Men enden på visa ble at Nannestad, Nes, Eidsvoll eller Hurdal må overta det interkommunale ansvaret for voksenopplæringen. Eller så sier Ullensaker opp avtalen. Nabokommunene har til 1. august å finne ut om de makter å overta ansvaret som vertskap.

Høyre, FrP, KrF og Alternativ Ullensakerliste fikk flertall i saken.