70.000 av de totalt 250.000 arbeidstakerne i byggenæringen er utenlandske.

Norske myndigheter kunngjorde mandag nye innstramminger, blant annet at utenlandske arbeidere fra det EU betegner som «røde» land, ikke lenger vil få unntak fra karanteneplikten. Dermed vil utenlandske arbeidere derfor måtte sitte ti dager i karantene før de kan komme på jobb.

– Innstrammingene knyttet til karantenereglene for utenlandske arbeidstakere vil berøre vår næring i stor grad. Vi har stor respekt for at vi er midt oppi en nasjonal dugnad som handler om å hindre smitte, samtidig er det viktig at byggenæringen holder hjulene i gang, sier administrerende direktør Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening (BNL).

Sandnes sier at foreningen nå jobber med å danne seg en oversikt over hvordan de nye tiltakene vil ramme bransjen. Spesielt trekker han fram hvordan dette vil bidra til uforutsigbarhet for en næring som er basert på ordrer.

Byggeaktiviteten er basert på allerede inngåtte kontrakter, noe som kan føre til lav framdrift og økte kostnader.

– BNL ønsker en god dialog med myndighetene for å løse dette. Blant annet er det nødvendig med tilstrekkelig testkapasitet, sier Sandnes.

(©NTB)