Lillestrøm som by. Hva ønsker vi oss, vi som bor her? Gode boliger, selvsagt, men også kort vei til alt. Det som er viktigst for den enkelte varierer dessuten gjennom livet. Kommunen må legge opp til å tilfredsstille så mange de makter.

Jeg legger til side problematikk med drift og vedlikehold her og tar for meg planlegging av nye miljøer og aktiviteter i stikkords form.

Overordnet bybilde med utvikling ved knutepunkter: Nå: Lillestrøm stasjon er knutepunktet. Da bør byen fortettes derfra og utover med nødvendig hensyn til bevaring og fritidsaktiviteter nærmiljøet.

Åpen hånd

Kommunikasjonsmessig er byen er i dag formet med bebyggelse omtrent som en åpen hånd:

  • Volla, sentrum vest, vestre del av Måsan, søndre del av sentrumskjernen er vest for Storgata og Adolph Tidemandsgate.
  • Midtre del av Måsan og midtre del av Sentrumskjernen er mellom Storgata, Adolph Tidemandsgate , Solheimsgata og Alexander Kiellands gate.
  • Østre del av Måsan og østre del av sentrumskjernen ligger mellom Alexander Kiellandsgate og jernbanen mot Trondheim.
  • Vigernes er inneklemt mellom de to jernbanesporene.
  • Nesa og sentrum øst er sør for jernbanen østover.
  • Søndre del av sentrumskjernen er noe for seg selv.

Trakt

Problemstilling: Ønsker befolkningen å komme greiere fram med bil mellom disse «fingrene»?

Det går ganske bra de fleste steder, men Vigernes er som en trakt der valget er å snegle seg via sentrum eller tråkle seg rundt via Fetveien.

Heller enn å stenge undergangen i Nesgata kunne det åpnes ny undergang et sted det forstyrrer minst mellom Lundsaleen og Kjerulfs gate/Vestbygata. Sykkel og sparkesykkel er ikke noe særlig i grisevær. Gange tar for lang tid i en travel hverdag. Buss, i den grad den eksisterer, går ikke dit du skal.

Uforståelig stenging

Hvis befolkningen på Vigernes mener at det er en fordel å kunne bryte jernbanebarrierene kan jeg ikke forstå at politikerne, godt hjulpet av administrasjonen, kan få seg til å stenge Nesgata. Det har så vidt jeg vet ikke vært ulykker her. Det smaker av synsing og overformynderi.

Kjeller og tilliggende herligheter ligger Utenfor. Utenfor hovedåren Fetveien. Et nytt knutepunkt må etableres for å oppfylle krav om fortettet bebyggelse her. Det kan aldri bli en naturlig kommunikasjon av sykkel og gange for størstedelen av den aktuelle befolkningen mellom knutepunktene Kjeller og Sentrum. Turvei, ja. For andre formål må du i bil eller buss.

La Kjeller ligge

Tips til ordføreren til slutt: La være å regulere Kjeller flyplass til noe inntil videre. Gi utvetydige signaler om at Lillestrøm har glede av en slik eksepsjonell historisk skatt og fremtidig mulighet. La tiden gå. Da må Forsvaret selge billig, hvis det i det hele tatt er salgbart.

Det kan være nyttig å ha en skatt på kistebunnen å overlevere våre etterkommere.

Karin Ingebrigtsen, Lillestrøm