De siste månedene har vi sett stor uro på våre skoler. Språket har blitt tøffere, volden økende og uvettig bruk av fyrverkeri har plutselig blitt innafor. Det er liten tvil om at respekten for medelever og særlig lærerne er på et bunnivå.

Denne trenden er uakseptabel men ikke uforventet når man leser tilbakemeldinger fra lærere om at de ofte mister kontrollen i klasserommet og at de ikke har lov til å korrigere dette stramt.

Nytt nivå

Men det som skjedde på Bråtejordet skole i forrige uke har tatt dette til et helt nytt nivå. Her har en liten gruppe ungdommer tatt kontroll over skolen med grove trusler, vold og livsfarlig bruk av fyrverkeri. Situasjonen førte til at flere havnet på legevakten.

Det at verneombudet må stenge skolen i to dager for å verne om liv og helse, burde få alle alarmbjeller i administrasjonen til å ringe og utløse sterke tiltak.

Belønning

Dessverre virker det som løsningen til administrasjonen er å bruke altfor mye ressurser på disse enkeltindividene. Tiltak som en til en-undervisning og mer interessante fag kan virke mer som en belønning enn reaksjon på volden.

Dette er ikke riktig vei å gå. Trolig vil det ha liten effekt, og hva vil det gjøre med rettferdighetsfølelsen til resten av elevene?

Fremskrittspartiet er ikke imot terapeutiske tilnærmeringer til å håndtere utagerende ungdom, men det kan ikke være førstevalget ved slike grove hendelser. Det må være tydelige forventinger til elevene og udiskuterbare konsekvenser dersom disse blir brutt. Grove trusler, vold og påføring av skade på medelever og lærere legitimerer inngripende tiltak.

Politianmeldelse, barnevernstiltak, spesialskoler og oppsplitting av miljøet er noen tiltak man burde se på i sånne spesialtilfeller.

Inngripende

Dette er inngripende tiltak, men man må vurdere om personer som fratar nesten 400 elever retten til trygg og sikker skolegang skal miste sin rett til å gå på nærskolen.

Lillestrøm Frp mener at skoletiden ikke bare handler om å lære fag, men også at det er en «dannelsesreise» og forberedelse til voksenlivet. Vi vil ikke ha en totalitær skole, men en skole som har klare, ufravikelige grenser.

Lillestrømskolen skal være trygg, for elever og for lærere!

Brede Rørhus, kommunestyremedlem, Lillestrøm Frp