Innfører nye og strengere tiltak: – Vår frykt er et nytt, stort smitteutbrudd

Lillestrøm kommune innfører strengere tiltak for å forhindre smitte i helseinstitusjoner.