Ingen virus-smitte påvist – 150 soldater ute av karantene

Forsvarets sanitet melder at soldaten i Sessvollmoen leir som var mistenkt smittet av koronaviruset, nå har fått prøvesvaret, og det med negativt resultat.