Norsk matproduksjon er viktig, dagens uro og krig påvirker hele verdens matsystem.

Som nesbu og innbygger i en av Norges største kornkommuner, har jeg vokst opp med åkrer og frodig landskap rundt meg og derfor alltid hatt et stort hjerte for landbruket. Som senere aktiv politiker har jeg vært en forkjemper for jordvern. Jeg jobbet frem en god landbrukspolitikk i Fremskrittspartiet. Det er jeg stolt av, og ikke minst at vårt parti tar bonden og deres næring på alvor.

Beredskap

Vi har i disse dager tydelig fått bekreftet hvor viktig norsk matproduksjon er. Det er ingen tvil om at vi må tenke mer beredskap på mange områder og deriblant på matproduksjon. God matsikkerhet for befolkningen i denne nye situasjonen vi nå er i, er grunnleggende.

Dette er spesielt viktig siden Ukraina og Russland er blant verdens største eksportører av korn, og viktige råvarer i gjødsel kommer også fra Russland. Dette skaper uro og krigen påvirker hele verdens mat system.

Det er derfor nå viktig å ikke bruke tid på å diskutere frem og tilbake kornpriser opp eller ned. For enhver man erkjenne at matkornproduksjon i Norge er lite lønnsomt for bønder, på grunn av lave priser og høye kostnader.

Det er flere faktorer som er årsaken til dette, som store variasjoner i kornets kvalitet fra år til år, pga klima- og værforhold og jordsmonn. Samt prisen på ulike innsatsfaktorer virker inn på lønnsomheten og ikke minst så er det i disse dager unormalt høye priser på gjødsel og energi som også gjør at lønnsomheten går ytterligere ned enn normalt.

Sikkerhet for produksjon

I disse dager planlegger bønder hva de skal plante og så denne våren. Politiske signaler vil være avgjørende for om bøndene velger å så korn eller noe annet de neste månedene. Det er derfor avgjørende at det kommer konkrete tiltak for å øke kornproduksjonen før jordbruksoppgjøret i mai, for at bøndene får sikkerhet for kornproduksjonen.

FrP har derfor i disse dager fremmet forslag i Stortinget om at kornprisen som bøndene får fra staten skal økes, og at de kompenseres for økte gjødsel- og energipriser.

FrP ber også regjeringen om å vurdere en risikoavlastningsordning slik at bøndene som sår matkorn får økonomi i produksjonen selv om avlingene ikke blir matkvalitet.

Mange gårdsbruk har jo forrige høst og vinter fått skyhøye strømregninger.

Det tok en stund før regjeringen kom med en kompensasjonsordning også for landbruket.

Jeg mener den burde når den først kom, vært bedre.

Derfor har Frp fremmet forslag i Stortinget om å innføre en makspris på strøm på 0,50 kr pr kwt eks. mva. for alle både husholdninger og nøringsliv.

Dette ville gitt landbruket en bedre og tryggere ordning enn den som regjeringen satte opp.

Nå er det viktig at vi uansett partibok gir de riktige signaler inn til våre folkevalgte på stortinget, at de denne våren må komme med tydelige signaler til bonden og stemmer for Frps forslag, det er for sent å vente til det ordinære landbruksoppgjøret.

Liv Thon Gustavsen (Frp), Nes, 1. vara Stortinget