Hva skjer nå da? Her må visst flere ta til orde, for den sunne fornuften ser ut til å ha forlatt våre folkevalgte.

Utvidelse av dagens bru over Glomma ble tatt opp så tidlig som midt på 90 tallet og har vært og er en verkebyll fortsatt.

Jeg har bodd i Gan siden 1986 og jobbet i Lillestrøm hele mitt liv. Ta en normaluke på Rv 22: Ekstra køtid pr. uke, tur retur Lillestrøm – Fjellsrud i Gan, samlet ca. 4,2 timer. Hvis vi er snille, ca. 40 uker med slik kø, så blir det 168 timer eller ca. 4,5 tapte arbeidsuker à 37,5 timer i kø! Dette er kun ett år!

Trafikkutredningene fra Google i RB sier 6-20 min? 45 minutter fra Gan til Fetsundbrua er ikke uvanlig! (Bortsett fra i koronatiden)

Da vi fikk siste planforslag A2, som jeg og «alle» andre på østsiden av brua følte var fornuftig, trodde vi at vi endelig skulle få en forutsigbar reisetid.

Men nei da, av en eller annen grunn vil våre lokalpolitikere ikke at vi som bor på «feil» side av brua skal få noen fordeler. A2-forslaget var ikke bra nok, inn med rundkjøring på vestsiden. I tillegg skal man droppe en egen lokalbru og utrolig nok er argumentet at det skal fremme lokaltrafikk, kollektivtrafikk og for syklende, noe så flott som «visuell tilpasning av infrastrukturløsningene til lokale forhold», hva betyr det?

Eller som Ordfører Jørgen Vik sier i RB: Vårt ønske var å nedskalere veien på begge sider av den nye brua for å ivareta Fetsund, Lensemuseet, Stasjonsstranda og mye mer.

Hva er hensikten med å utvide og bygge nytt? Nedskalere? Da blir det akkurat slik vi har det i dag! Lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk på samme vei/bru og rundkjøring, med dertil påfølgende trafikkaos.

All tungtrafikken som øker kraftig på Rv 22, må blande seg med lokaltrafikken. I tillegg har Lillestrøm kommune godtatt en hel del utbygging på østsiden av Glomma. For ikke å snakke om våre naboer i Sørumsand, Aurskog, Bjørkelangen mm.

Nå er det sikkert riktig at hvis vi fikk flere over på buss, så hjelper det, men det er en utfordring å få dette til å passe når det går buss annenhver time fra Gan!

Dette minner veldig om når Lillestrøm kommune plutselig bestemte seg for å slutte å brøyte en hel del småveier på Gan 18. desember 2019 og informerte beboerne 15. januar året etter! Kun råflaks at vi akkurat denne julen ikke hadde noe særlig med snø, ellers kunne dette blitt fatalt med brå sykdom og ambulanser som ikke er utstyrt med plog.

Som konklusjon, la A2 bestå slik som Vegdirektoratet anbefaler, Lillestrøm slutter ikke på Åkrenesletta!

Ole-Bjørn Dokken, Gan i Lillestrøm