Akershus Arbeiderparti har bare mistet noen få medlemmer på nyåret, som en direkte følge av at fylkespartiet likevel ikke ønsker å oppløse Viken fylkeskommune.

Fylkessekretær i Akershus Ap, Elisabeth Fanghol, kan ikke gi noe eksakt antall:

– Det er ikke alltid at alle oppgir grunn for å melde seg ut, årsakene kan være flere.

– Når det gjelder medlemmer som har sagt at de vil melde seg ut på grunn av Viken-spørsmålet, så er det bare en håndfull.

– På den annen side har vi også fått noen nye, angivelig fordi Akershus Ap vil beholde Viken, fortsetter hun.

Økt medlemstall

Fanghol konkluderer med at medlemmer ut og inn har vært i balanse hittil i 2022.

– Men at dette er en sak som engasjerer er det liten tvil om. Akkurat som valgkampen og stortingsvalget ga oss en god del nye medlemmer.

I løpet av 2021 økte Akershus Arbeiderparti sitt medlemstall med 78.

– Vi hadde 3.838 medlemmer ved utgangen av 2020, mens det var registrert 3.916 per 1. januar 2022.

Høy snittalder

Ifølge fylkessekretæren er det relativt høy gjennomsnittsalder på medlemmene.

En god del faller selvsagt fra av helt naturlige årsaker som dødsfall og alvorlig sykdom.

– Som andre partier sliter vi med å rekruttere, men vi gleder oss stort over økningen vi fikk i fjor.

– La meg samtidig understreke at AUFs medlemmer ikke er regnet med i medlemstallet på 3.916.

Stort potensial

Ved stortingsvalget i fjor fikk Arbeiderpartiet 95.609 stemmer i Akershus, en økning på 6.920 fra 2017.

– Med andre ord har vi sånn sett et ganske stort potensial, og det gjøres en del for å verve medlemmer.

Av kommunepartiene har Lillestrøm nå klart flest Ap-medlemmer med 526, mot 447 i Bærum og 413 i Asker.

Hvis noen lurer på hva det koster å være medlem, så er det 300 kroner per år for voksne, 150 kroner for studenter og pensjonister.