11.06.22 ble det arrangert Pride på Jessheim. Lite visste vi da at to uker senere skulle våre kamerater og medmennesker havne i et kuleregn i Oslo.

Flerfoldige venner oppdaterte facebook-statusen sin med at de var trygge. Men alle var ikke det. Hver gang noen skrev at de var trygge, ble vi påminnet om at noen ikke var det. To medmennesker mistet livet i terroren som skjedde i helgen. Mange er fortsatt hardt skadet og ligger på sykehus. Her på Jessheim var noen politiske partier representert i paraden 11.06.22, andre ikke.

Sårbart

Helgens hendelse viser hvor sårbart samfunnet er, og hvor viktig det er å feire mangfold, kjærlighet og likeverd. Neste år håper jeg alle partier er representert i Jessheim Pride. Det handler om at alle mennesker er like mye verdt, uansett utseende, tro, seksuell orientering, funksjonsnedsettelser og kjønnsidentitet. Pride handler om menneskerettigheter, og et inkluderende samfunn som burde støttes og heies på av alle i demokratiet vårt.

Hev stemmen!

Kommentarfeltene i sosiale media flommer over av hat fra de som tydelig sliter med at menneskerettigheter og menneskeverd trumfer dårlige holdninger og ideologier som ikke hører hjemme i dagens samfunnsdebatt. Hev stemmen din, for de som ikke har en like sterk stemme. Slike holdninger skal ikke få fotfeste og rot i vårt samfunn. Rødt kjemper for at alle skal få leve ut sitt kjønnsuttrykk og seksuell orientering. Vi skal heie frem folk som bryter det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret, og ingen skal oppleve diskriminering og vold grunnet LHBTI+.

Vær stolt!

Dette er for deg som kjemper kampen hver dag, og for deg som kjemper sammen med og for andre: Vær stolt, hev hodet høyt, elsk mer, rop høyere, vær raus, inkluder noen som havner utenfor. Så skal du se, at sammen skal vi skape det fargerike fellesskapet vi ønsker å ha i kommunen vår. Ingen er fri før alle er fri.

Kathrine Asbjørnsen, Rødt, Ullensaker