Ingen andre prosjekter på vegvesenets prioritetsliste

Ny bru over Glomma og utbedring av riksvei 22 er eneste romeriksprosjekter som står på Statens vegvesens prioritetsliste til revidering av Nasjonal Transportplan (NTP).